Gå til hovedindhold

Behandling af personoplysninger i Børn og Unge

På denne side kan du læse mere om Børn og Unges behandling af dit barns og dine personoplysninger og dine rettigheder efter reglerne om databeskyttelse.

 • Læs op

Indhold

  Oplysningerne er alene til orientering. Du behøver derfor ikke foretage dig noget, og du mister ingen rettigheder ved ikke at læse oplysningerne.

  Børn og Unge arbejder ud fra et 0-18 års perspektiv. Det giver Børn og Unge det bedste grundlag for at understøtte og følge op på arbejdet med børn og unge i Aarhus Kommune. Det gør vi ved at etablere gode overgange mellem Børn og Unges tilbud ved et tæt samarbejde, videndeling og inddragelse af forældrene, som den vigtige ressource forældrene er i forhold til deres børns trivsel, læring og fællesskaber i hele 0-18 års perspektivet.

  Børn og Unge behandler personoplysninger, du giver os eller vi indsamler om dit barn og dig, i overensstemmelse med gældende regler.

  Det betyder blandt andet, at der sker registrering og sagsbehandling i Børn og Unges fagsystemer på forskellige lovområder. Børn og Unge behandler også personoplysninger på Børn og Unges hjemmesider f.eks. hvis vi offentliggør fotos på vores hjemmesider.

  Hvis du sender personoplysninger i en henvendelse, som ikke vedrører Børn og Unge, videresender vi så vidt muligt personoplysningerne til rette myndighed.

  Opbevaring af personoplysninger

  Arkivlovgivningen bestemmer som udgangspunkt hvor længe Aarhus Kommune opbevarer dit barns og dine personoplysninger. I mange tilfælde betyder det, at Aarhus Kommune skal aflevere dit barns og dine personoplysninger til arkivmyndighederne. Vi afleverer typisk dit barns og dine personoplysninger til arkivmyndighederne hvert 5 år. Derefter slettes dit barns og dine personoplysninger i Aarhus Kommunes IT-systemer og findes kun hos Stadsarkivet. I andre af vores behandlinger bestemmer arkivlovgivningen ikke noget om bevaringspligt, og her skal Aarhus Kommune på baggrund af databeskyttelsesforordningen vurdere, hvor længe det er nødvendigt, at vi opbevarer personoplysningerne.

  Du kan under den konkrete behandling se, hvor længe personoplysningerne bliver opbevaret.

  Vi er dataansvarlig – hvordan kontakter du Børn og Unge?

  Aarhus Kommune, Børn og Unge, er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har om dit barn og dig.

  Børn og Unges kontaktoplysninger:

  Børn og Unge, Aarhus Kommune
  Grøndalsvej 2, 8260 Viby J
  CVR-nr.: 55133018
  Telefon: 89402000
  Skriv sikker mail her

  Bemærk at selvejende dagtilbud, privat skoler, private dagtilbud, og private pasningsordninger er dataansvarlige for de systemer de måtte anvende. For børn indskrevet i disse er Aarhus Kommune, Børn og Unge kun dataansvarlig i forhold til personoplysninger der behandles til administration af indskrivningen og tilsyn med indskrivningsenheden.

  Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

  Hvis du har spørgsmål til Aarhus Kommunes eller et selvejende dagtilbuds beskyttelse af dine eller dit barns personoplysninger, kan du også kontakte Aarhus Kommunes og selvejende dagtilbuds databeskyttelsesrådgiver sikker mail her eller på telefon 89 40 20 00. 

  Klage til Datatilsynet

  Du kan klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine eller dit barns personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

  Dine rettigheder

  Efter databeskyttelsesreglerne kan du have ret til at anmode om indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dit barn og dig, ligesom du kan have ret til at anmode om at få rettet urigtige personoplysninger om dit barn og dig. I helt særlige tilfælde kan du have ret til at anmode om at få slettet personoplysninger om dit barn og dig. Du kan i visse tilfælde have ret til at få behandlingen af dit barns eller dine personoplysninger begrænset. Du kan også have ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dit barns eller dine oplysninger. Du har i visse tilfælde ret til at anmode om dataportabilitet. Hvis vores behandling af dit barns eller dine personoplysninger er baseret på et samtykke, har du mulighed for at trække dit samtykke tilbage.

  Vi har efter offentlighedsloven pligt til at journalisere de oplysninger vi modtager, og vi kan alene slette oplysninger, så længe det er i overensstemmelse med reglerne i offentlighedsloven og arkivloven. Du kan i øvrigt læse mere om dit barns og dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

  Indskrivning i dagtilbud, skole, klub og ungdomsskole

  Oplysninger om Børn og Unges behandling af dit barns og dine personoplysninger ved indskrivning i Børn og Unges tilbud.

  Den kommunale sundhedstjeneste – forebyggende sundhedsydelser til børn fra fødslen

  Oplysninger om Børn og Unges behandling af dit barns og dine personoplysninger ved kontakt med den kommunale sundhedstjeneste i forbindelse med forebyggende sundhedsydelser til børn fra fødslen

  Den kommunale sundhedstjeneste – forebyggende sundhedsydelser til skolebørn

  Oplysninger om Børn og Unges behandling af dit barns og dine personoplysninger ved den kommunale sundhedstjeneste – forebyggende sundhedsydelser til skolebørn

  Tandpleje til børn og unge

  Oplysninger om Børn og Unges behandling af dit barns og dine personoplysninger ved tandpleje til børn og unge

  PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning)

  Oplysninger om Børn og Unges behandling af dit barns og dine personoplysninger ved PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning)

  Økonomisk fripladstilskud til brug for dagtilbud, SFO og klub

  Oplysninger om Børn og Unges behandling af dit barns og dine personoplysninger ved økonomisk fripladstilskud til brug for dagtilbud, SFO og klub

  Henvendelse eller klage til Børn og Unge

  Oplysninger om Børn og Unges behandling af dit barns og dine personoplysninger i forbindelse med din henvendelse eller klage til Børn og Unge

  Den kommunale sundhedsmåling

  Oplysninger om Børn og Unges behandling af dit barns personoplysninger ved deltagelse i den kommunale sundhedsmåling

  Klubtrivselsmålingen

  Oplysninger om Børn og Unges behandling af dit barns personoplysninger ved deltagelse i klubtrivselsmålingen

  Sprogvurdering af alle børn der fra 3 år til skolestart ikke er indmeldt i et dagtilbud

  Oplysninger om Børn og Unges behandling af dit barns og dine personoplysninger ved sprogvurdering af alle børn der fra 3 år til skolestart ikke er indmeldt i et dagtilbud.

  Børn med dansk som andetsprog

  Oplysninger om Børn og Unges behandling af dit barns og dine personoplysninger ved sagsbehandling af børn med dansk som andetsprog.

  Kompetencecenter for Læsning

  Oplysninger om Børn og Unges behandling af dit barns og dine personoplysninger ved intensivt kursus på Kompetencecenter for Læsning

  Indskrivning og skolegang ved Sygehusundervisningen

  Oplysninger om Børn og Unges behandling af dit barns og dine personoplysninger ved indskrivning og skolegang ved Sygehusundervisningen Aarhus Kommune

  Visning af privat børnepasser profil på aarhus.dk

  Oplysninger om Børn og Unges behandling af dine personoplysninger ved visning af privat børnepasser profil på aarhus.dk.

  Privat pasning over kommunegrænsen

  Oplysninger om Børn og Unges behandling af dit barns og dine personoplysninger ved privat pasning over kommunegrænsen

  Private pasningsordninger

  Oplysninger om Børn og Unges behandling af dit barns og dine personoplysninger ved private pasningsordninger

  Evaluering af Robusthed og Vedholdenhed

  Oplysninger om Børn og Unges behandling af dine personoplysninger ved deltagelse i evaluering af Robusthed og Vedholdenhed

  Evaluering af Tværfaglig Enhed

  Oplysninger om Børn og Unges behandling af dine personoplysninger ved deltagelse i evaluering af Tværfaglig Enhed

  Tandplejens apps - Privatlivspolitik - Privacy Policy

  Oplysninger om personoplysninger i Tandplejens apps "Tandsjov med Bisse”, “Børstevenner” og “Avatand”.

  Sundhedsplejens vejledning af brugerne af Barselshuset

  Oplysninger om Børn og Unges behandling af dine personoplysninger ved Sundhedsplejens vejledning af brugerne af Barselshuset

  Afprøvning af træffetid ved en psykolog

  Orientering om behandling af personoplysninger i PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) - udleveres også i papirform

  Afprøvning af træffetid ved en sundhedsplejerske

  Orientering om behandling af personoplysninger i Sundhedsplejen - udleveres også i papirform

  Videooptagelser i forbindelse med Back2School-forløb

  Oplysninger om Børn og Unges behandling af dit barns og dine personoplysninger ved videooptagelser i forbindelse med Back2School-forløb - udleveres også i papirform

  Børneterapien

  Oplysninger om Børn og Unges behandling af dit barns og dine personoplysninger ved Børneterapien

  Vikarplanlægningsapp

  Oplysninger om Børn og Unges behandling af dine personoplysninger ved anvendelse af vikarplanlægningsapp.

  Social-, Special- og Omsorgstandplejen

  Oplysninger om Børn og Unges behandling af dine personoplysninger ved Social-, Special- og Omsorgstandplejen.

  Aftale om video-, billed- og lydmateriale for Børn og Unge

  Oplysninger om Børn og Unges behandling af dit barns og dine personoplysninger ved aftale om video-, billed- og lydmateriale

  Kommunikationsundersøgelsen

  Oplysninger om Børn og Unges behandling af personoplysninger ved kommunikationsundersøgelsen

  Deltageradministration Forældrepanel

  Oplysninger om Børn og Unges behandling af dine personoplysninger ved tilmelding til Børn og Unges forældrepanel

  Social kapitalmåling

  Oplysninger om Børn og Unges behandling af dine personoplysninger ved social kapitalmåling

  Analyse af Tranbjergskolen

  Oplysninger om Børn og Unges behandling af personoplysninger ved analyse af Tranbjergskolen

  Samtykke for inhabile patienter

  Oplysninger om Tandplejen, Aarhus Kommunes behandling af dine personoplysninger ved afgivelse af samtykke for inhabile patienter

  Udbetaling af befordringsgodtgørelse

  Oplysninger om Børn og Unges behandling af dit barns og dine personoplysninger ved Udbetaling af befordringsgodtgørelse.

  Sygebefordring af elever

  Oplysninger om Børn og Unges behandling af dit barns og dine personoplysninger ved sygebefordring af elever

  Tilknytning som kontaktperson til et barn indskrevet i Børn og Unges tilbud

  Oplysninger om Børn og Unges behandling af dine personoplysninger ved din tilknytning som kontaktperson til et barn indskrevet i Børn og Unges tilbud.

  Evaluering af ledertalentforløb

  Oplysninger om Børn og Unges behandling af dine personoplysninger ved evaluering af ledertalentforløb

  Mødeaftale hos åben rådgivning hos PPR

  Oplysninger om Børn og Unges behandling af dine personoplysninger ifm. mødeaftale hos åben rådgivning hos PPR

  Registrering af hjemmeundervisning

  ‎Oplysninger om Børn og Unges behandling af personoplysninger ved registrering af hjemmeundervisning

  Registrering af anden hjemmeunderviser end forældremyndighedsindehaver

  Oplysninger om Børn og Unges behandling af personoplysninger ved registrering af anden hjemmeunderviser end forældremyndighedsindehaver

  Analyse af Sødalskolen

  Oplysninger om Børn og Unges behandling af personoplysninger ved analyse af Sødalskolen

  Undervisning i EU-sprog

  Oplysninger om Børn og Unge, Møllevangskolens, behandling af dit barns personoplysninger ved undervisning i EU-sprog

  Ansøgning om praktik i Forsvaret

  Oplysninger om Børn og Unges behandling af dit barns og dine personoplysninger ved ansøgning om praktik i Forsvaret

  Invitation til evaluering af Børn og Unges basisteam

  Oplysninger om Børn og Unges behandling af dine personoplysninger ifm. udsendelsen af invitation til evaluering af Børn og Unges basisteam

  APV

  Oplysninger om Børn og Unges behandling af dine personoplysninger ved besvarelse af APV

  Evaluering af mødregrupper og fædre-/partnergrupper

  Oplysninger om Børn og Unges behandling af dine personoplysninger ved evaluering af mødregrupper og fædre-/partnergrupper

  Sprogscreening af skolestartere med dansk som andetsprog

  Oplysninger om Børn og Unges behandling af dit barns og dine personoplysninger ved sprogscreening

  SundUngAarhus

  Oplysninger om Aarhus Kommunes behandling af dine personoplysninger ved samtaler med sundhedsplejerske eller rådgiver på ungdomsuddannelser ifm. SundUngAarhus

  Aktindsigt og indsigt ved Børn og Unge

  Oplysninger om Børn og Unges behandling af dine og evt. dit barns personoplysninger i forbindelse med din anmodning om aktindsigt eller indsigt til Børn og Unge

  Sidst opdateret: 18. januar 2024