Gå til hovedindhold

Whistleblowerordningen i Aarhus Kommune

En whistleblowerordning er en mulighed, hvor man fortroligt eller anonymt kan indberette grove fejl og forsømmelser. Det kunne fx være svindel, magtmisbrug eller seksuelle krænkelser. Her på siden kan du finde information om, hvordan du som ansat eller samarbejdspartner kan indberette en sag.

 • Læs op

Indhold

  Hvis du som ansat i Aarhus Kommune har viden – eller begrundet mistanke – om ulovligheder eller alvorlige uregelmæssigheder, så har du mulighed for at videregive oplysningerne til whistleblowerordningen. 

  Hvis du ikke er ansat i Aarhus Kommune men har en arbejdsrelateret forbindelse til kommunen -, eksempelvis fordi du er leverandør eller samarbejdspartner - kan du bruge den nationale whistleblowerordning, hvis du har kendskab til ulovligheder. 

  Alle medarbejdere i Aarhus Kommune kan indberette sager til Aarhus Kommunes Whistleblowerordning. Det vil sige alle ansatte lønmodtagere, ekstraordinært ansatte (fx via aftaler med Jobcentret), praktikanter, frivillige og lignende.

  Som whistleblower opnår du en særlig beskyttelse i dit ansættelsesforhold. Du skal være opmærksom på, at den særlige beskyttelse kun indtræder, hvis den sag, du indberetter, er omfattet af ordningen.  

  Ordningen er omfattet af skærpede regler om tavshedspligt, så alle kan trygt henvende sig til ordningen.

  • Hvis du ikke oplyser dit navn, når du indberetter, kan du være helt anonym.

  • Ønsker du fuld anonymitet, skal du sikre dig, at du ikke utilsigtet kommer til at afsløre din identitet i indberetningen, eksempelvis hvis du gengiver en situation, hvor du er eneste vidne/den eneste, der kender til en specifik arbejdsgang

  • Hvis du oplyser dit navn, må din identitet som udgangspunkt kun videregives, hvis du samtykker til det.

  Dit navn kan undtagelsesvist blive videregivet til andre offentlige myndigheder, eksempelvis hvis din indberetning omhandler forhold, der giver anledning til politianmeldelse.

  Sådan indberetter du en sag

  Hvis du som ansat vil indberette en sag til Whistleblowerordningen, skal du gøre det gennem Aarhus Kommunes Intranet. Du finder siden her: Whistleblowerordning - AarhusIntra (aarhuskommune.dk)

  Hvis du har brug for hjælp til at logge på intranettet, kan du finde det her. 

   

  Kontakt 

  Hvis du ikke kan få adgang til intranettet og derfor har brug for hjælp til at indberette en sag eller ønsker at indberette den telefonisk, kan du under 'Kontaktoplysninger' se, hvem du kan kontakte. 

  Kontaktpersonerne er jurister i Borgmesterens Afdeling, men da ordningen er underlagt skærpet tavshedspligt, vil de oplysninger, du indberetter, kun blive videregivet i det omfang, du ønsker det.  

  Hvis du vil ringe med skjult nummer kan du taste #31#, inden du taster telefonnummeret.

   

  Hvis du i forbindelse med et samarbejde med Aarhus kommune har fået viden – eller begrundet mistanke – om ulovligheder eller alvorlige uregelmæssigheder i Aarhus Kommune, kan du videregive oplysningerne til den nationale whistleblowerordning.

  Sådan indberetter du en sag

  Du finder den nationale whistleblowerordning her: Den Nationale Whistleblowerordning

  På siden kan du læse mere om, hvilke sager du kan indberette, og hvordan din sag bliver behandlet. Du kan enten vælge at være anonym eller oplyse din identitet. 

  Beretninger fra whistleblowerordningen i Aarhus Kommune 

  Sidst opdateret: 22. maj 2024