Gå til hovedindhold

Parkeringsforseelser for personbiler

Her finder du listen med parkeringsforseelser for personbiler

 • Læs op

Indhold

  Hvor gælder skiltene?

  Læs mere om, hvor skiltene gælder.

  Hvornår gælder skiltene?

  Læs mere om, hvornår skiltene for parkering gælder.

  Hvad betyder skiltene?

  Forstå, hvad skiltene om parkering betyder.

  Standsning eller parkering forbudt?

  Læs mere om reglerne for standsning eller parkering forbudt.

  01a. Ubetinget standsningsforbud

  Læs mere om ubetinget standsningsforbud i Aarhus Kommune her.

  01b. Særlig afgrænset bane

  Læs mere om parkering i særlig afgrænset bane i Aarhus Kommune her.

  01c. Spærreflade

  Læs mere om parkering på spærreflade i Aarhus Kommune her.

  01d. Standsning i forbudszone

  Læs mere om standsning i forbudszone i Aarhus Kommune her.

  02a. Betinget standsningsforbud

  Læs mere om betinget standsningsforbud i Aarhus Kommune her.

  03a. Reserveret parkeringsplads - afmærket på kørebane m.m.

  Læs mere om parkering på reserveret parkeringsplads - afmærket på kørebane i Aarhus Kommune her.

  03b. På tværs af parkeringsbås

  Læs mere om parkering på tværs af parkeringsbås i Aarhus Kommune her.

  03d. Handicappladser

  Læs mere om parkering på handicappladser i Aarhus Kommune her.

  03e. Parkeringsplads reserveret til elbiler

  Læs mere om parkering på parkeringsplads reserveret til elbiler i Aarhus Kommune her.

  04a. Betinget standsningsforbud. Ud- og indstigning tilladt

  Læs mere om betinget standsningsforbud med ud- og indstigning tilladt i Aarhus Kommune her.

  05a. Parkeringsforbud afmærket ved tavle eller brudt gul kantlinje

  Læs mere om parkeringsforbud afmærket ved tavle eller brudt gul kantlinje i Aarhus Kommune her.

  05b. Påhængskøretøjer, herunder campingvogne mv., med tilladt totalvægt over 750 kg

  Læs mere om parkering af påhængskøretøjer, herunder campingvogne mv., med tilladt totalvægt over 750 kg i Aarhus Kommune her.

  05c. Køretøjer med tilladt totalvægt over 3500 kg

  Læs mere om parkering for køretøjer med tilladt totalvægt over 3500 kg i Aarhus Kommune her.

  05d. Opholds- og legeområde

  Læs mere om parkering i opholds- og legeområde i Aarhus Kommune her.

  05e. Gågade

  Læs mere om parkering i gågade i Aarhus Kommune her.

  05f1. Forbudszone

  Læs mere om parkering i forbudszone i Aarhus Kommune her.

  05g. Påhængsredskaber (LTO)

  Læs mere om parkering for påhængsredskaber (LTO) i Aarhus Kommune her.

  05l. Parkering i 2. position

  Læs mere om parkering i 2. position i Aarhus Kommune her.

  05j. Parkering med henblik på reklame

  Læs mere om parkering med henblik på reklame i Aarhus Kommune her.

  05k. Parkering med henblik på overnatning

  Læs mere om parkering med henblik på overnatning i Aarhus Kommune her.

  05q. Cykelgade

  Læs mere om parkering i cykelgade i Aarhus Kommune her.

  07a. Uden for afmærkning

  Læs mere om parkering uden for afmærkning i Aarhus Kommune her.

  07b. Parkering i flere båse samtidigt

  Læs mere om parkering i flere båse samtidigt i Aarhus Kommune her.

  08a. Parkering overskrider brede kantlinjer ifm. parkeringsbåse

  Læs mere om parkering, der overskrider brede kantlinjer ifm. parkeringsbåse i Aarhus Kommune her.

  08a. Parkering overskrider brede kantlinjer ifm. parkeringsbane

  Læs mere om parkering, der overskrider brede kantlinjer ifm. parkeringsbane i Aarhus Kommune her.

  13a. Reserveret parkeringsplads afmærket ved tavle

  Læs mere om parkering på reserveret parkeringsplads afmærket ved tavle i Aarhus Kommune her.

  14a. Uden brug af p-skive

  Læs mere om parkering uden brug af p-skive i Aarhus Kommune her.

  15a. Tid udløbet. Tidsbegrænset parkering/Urigtigt indstillet p-skive

  Læs mere om tid uløbet på tidsbegrænset parkering/urigtigt indstillet p-skive i Aarhus Kommune her.

  15b. P-ur stillet frem. Køretøjet var parkeret med en urigtig indstillet p-skive

  Læs mere om parkering med p-skive stillet frem/urigtig indstillet p-skive i Aarhus Kommune her.

  16a. Ændring af tidsangivelse på p-skiven

  Læs mere om ændring af tidsangivelse på p-skiven i Aarhus Kommune her.

  17a. Uaflæselig p-skive

  Læs mere om parkering med uaflæselig p-skive i Aarhus Kommune her.

  18a. Flere parkeringsskiver

  Læs mere om parkering med flere parkeringsskiver i Aarhus Kommune her.

  19a. Ulovlig parkeringsskive

  Læs mere om parkering med ulovlig parkeringsskive i Aarhus Kommune her.

  20a. Fodgængerfelt

  Læs mere om parkering ved fodgængerfelt i Aarhus Kommune her.

  21a. Udkørsel fra cykelsti

  Læs mere om parkering ved udkørsel fra cykelsti i Aarhus Kommune her.

  22a. I/fra vejkryds

  Læs mere om parkering i/fra vejkryds i Aarhus Kommune her.

  23a. Busstoppested

  Læs mere om parkering ved busstoppested i Aarhus Kommune her.

  24a. Cykelsti mv.

  Læs mere om parkering på cykelsti mv. i Aarhus Kommune her.

  24b. Fortov mv.

  Læs mere om parkering på fortov mv. i Aarhus Kommune her.

  24c. Fortov uden for tættere bebygget område

  Læs mere om parkering på fortov uden for tættere bebygget område i Aarhus Kommune her.

  25a. I/Før opmarchområde

  Læs mere om parkering i/før opmarchområde i Aarhus Kommune her.

  26a. Spærrelinje

  Læs mere om parkering ved spærrelinje i Aarhus Kommune her.

  27a. Reserveret hyrevognsplads

  Læs mere om parkering på reserveret hyrevognsplads i Aarhus Kommune her.

  28c. Uden gyldig betaling for parkering

  Læs mere om parkering uden gyldig betaling i Aarhus Kommune her.

  30. På jernbaneoverkørsel eller anden overkørsel

  Læs mere om parkering på jernbaneoverkørsel eller anden overkørsel i Aarhus Kommune her.

  31. På bro over motorvej, i viadukt eller tunnel

  Læs mere om parkering på bro over motorvej, i viadukt eller tunnel i Aarhus Kommune her.

  32. I krybespor

  Læs mere om parkering i krybespor i Aarhus Kommune her.

  33a. Nærmere end 30 m. fra jernbaneoverkørsel

  Læs mere om parkering nærmere end 30 meter fra jernbaneoverkørsel i Aarhus Kommune her.

  33b. På hovedvej uden for tættere bebygget område

  Læs mere om parkering på hovedvej uden for tættere bebygget område i Aarhus Kommune her.

  33c. På en sådan måde, at kørsel med letbanekøretøj hindres

  Læs mere om parkering på en sådan måde, at kørsel med letbanekøretøj hindres i Aarhus Kommune her.

  34. Ud for ind- og udkørsel

  Læs mere om parkering ved for ind- og udkørsel i Aarhus Kommune her.

  Sidst opdateret: 11. oktober 2023