Gå til hovedindhold

26a. Spærrelinje

Læs mere om parkering ved spærrelinje i Aarhus Kommune her.

 • Læs op

Indhold

  Det er ulovligt at standse eller parkere et køretøj mindre end tre meter fra en spærrelinje, medmindre der er en punkteret linje mellem køretøjet og spærrelinjen. En spærrelinje er en fuldt optrukket linje, der angiver adskillelse mellem vognbaner.

  Det er af hensyn til trafiksikkerheden ulovligt at standse tæt på en spærrelinje, da det hæmmer andre trafikanters mulighed for at passere det standsede køretøj. 

  " "

  " "

  Relevant retspraksis

  Københavns Byrets Fogedret d. 23. marts 2017

  En bilist var blevet pålagt to parkeringsafgifter med mere end ét døgns mellemrum for at have parkeret for tæt på spærrelinjen. Af de fremlagte bilag i sagen fremgik, at der var en spærrelinje på det sted, hvor bilisten havde foretaget de to parkeringer, at der var 1 meter mellem køretøjet og spærrelinjen, og at spærrelinjen ikke var punkteret. Parkeringsafgiften blev derfor fastholdt.

  Fogedretten i København d. 19. august 2013

  En bilist var blevet pålagt en parkeringsafgift for at have parkeret for tæt på spærrelinjen. Fogedretten fandt, at parkeringsafgiften var korrekt pålagt. Fogedretten lagde bl.a. vægt på fotografierne, der viste, at bilisten havde holdt parkeret på en sådan måde, at afstanden mellem spærrelinjen og bilen var mindre end 3 meter.

  Fogedretten i København d. 25. februar 2013

  En bilist var blevet pålagt en parkeringsafgift for at have parkeret for tæt på spærrelinjen. Bilisten gjorde bl.a. gældende, at spærrelinjen fremstod som slidt og derfor ikke var fuldt optrukket.

  Fogedretten fandt, at parkeringsafgiften var korrekt pålagt. Fogedretten lagde bl.a. vægt på, at det var tydeligt, at parkeringen var foretaget mindre end 3 meter fra spærrelinjen. Fogedretten bemærkede desuden, at det forhold, at spærrelinjen var slidt, ikke kunne fritage fra forbuddet mod at standse eller parkere med en afstand på mindre end 3 meter fra spærrelinjen.

  Fogedretten i København d. 5. februar 2002

  En bilist fik en parkeringsafgift for at have holdt for tæt på en spærrelinje. Denne afgift påklagede bilisten til Fogedretten. Fogedretten fandt, at bilistens parkering var ulovlig. Fogedretten bemærkede særligt, at den omstændighed, at spærrelinjen var i en dårlig forfatning ikke var nok til at frafalde afgiften, idet spærrelinjen fortsat var synlig. 

  Sidst opdateret: 11. december 2023