Gå til hovedindhold

02a. Betinget standsningsforbud

Læs mere om betinget standsningsforbud i Aarhus Kommune her.

 • Læs op

Indhold

  Det er ulovligt at parkere et køretøj på en strækning med betinget standsningsforbud. Det er dog lovligt at standse et køretøj på strækningen og foretage en af- og pålæsning. En standsning varer op til 3 minutter, mens en parkering varer længere tid end det. Forbuddet er tydeligt markeret med ubrudt gul kantlinje eller skilte, som illustreret nedenfor.

  Parkeringen er ulovlig, fordi betinget standsningsforbud oprettes i tætbefærdede områder, hvor det er nødvendigt med skærpede krav til oversigtsforhold og ekstra hensyntagen til fremkommelighed.

  Relevant retspraksis

  Fogedretten i København d. 20. juni 2012

  En bilist var blevet pålagt en parkeringsafgift for at parkere på en strækning med standsningsforbud, men dog med tilladt af- og pålæsning. Bilisten mente ikke, at parkeringsafgiften var korrekt pålagt, fordi hun var i færd med at aflæsse store og tunge pakker på posthuset, da parkeringsafgiften blev pålagt.

  Fogedretten fandt, at afgiften var pålagt med rette, fordi bilisten ikke kunne dokumentere, at hun havde været i færd med en af- og pålæsning, samt fordi det var ubestridt, at bilen havde været henstillet på det pågældende sted uden aktivitet i 4 minutter og 18 sekunder.

  Fogedretten i København d. 29. marts 2006

  En bilist modtog en parkeringsafgift for at have parkeret sin bil et sted, hvor der var opsat forbudstavle med betinget standsningsforbud. Parkeringsvagten forklarede, at hun altid kontrollerer, at skiltningen er synlig og korrekt opsat, når hun pålægger en sådan afgift.

  Fogedretten fandt, at parkeringsafgiften var pålagt med rette. Fogedretten lagde vægt på parkeringsvagtens troværdige og sikre forklaring, som angav, at hun havde sikret sig, at standsningsforbuddet var synligt og korrekt opsat, inden hun pålagde parkeringsafgiften.

  Sidst opdateret: 11. december 2023