Gå til hovedindhold

27a. Reserveret hyrevognsplads

Læs mere om parkering på reserveret hyrevognsplads i Aarhus Kommune her.

 • Læs op

Indhold

  Det er ulovligt at parkere et køretøj på en parkeringsplads reserveret til taxaer, medmindre køretøjet anvendes til autoriseret taxakørsel. Parkeringen er ulovlig, fordi taxachauffører skal have nem adgang til af- og pålæsning af passagerer, så de ikke hæmmer fremkommelighed, oversigtsforhold og trafiksikkerhed for øvrige trafikanter.

  Parkeringspladserne er markeret med tekst på kørebanen og/eller skilte i overensstemmelse med illustrationen nedenfor.

  " "

   

  Relevant retspraksis

  Fogedretten i Aarhus d. 12. juni 2018

  En bilist var blevet pålagt en parkeringsafgift for at parkere sit køretøj i en parkeringsbås reserveret til hyrevogne/taxaer. Reserveringen fremgik tydeligt at skiltning på stedet.

  Bilisten mente ikke, at afgiften var korrekt pålagt, fordi der var grene og blade foran reserveringsskiltet, samt fordi skiltningen på stedet var tvetydig. Han mente, at skiltningen var tvetydig, fordi en hovedtavle angav standsningsforbud på den markerede strækning i tidsrummet 04.00-13.00, en undertavle angav taxa-parkering i øvrig tid og et skilt længere fremme angav betalingsparkering.

  Fogedretten udtalte, at skiltningen for den pågældende parkeringsbås var klar, idet pile på skiltenes undertavler tydeligt angav, på hvilke strækninger de forskellige regler gjaldt.

  Se billeder af forseelsen her.

  Sidst opdateret: 11. december 2023