Gå til hovedindhold

05i. Parkering i 2. position

Læs mere om parkering i 2. position i Aarhus Kommune her.

 • Læs op

Indhold

  Det er ulovligt at parkere et køretøj i 2. position. Det vil sige, at man ikke må parkere ud for et andet køretøj, som er parkeret langs fortovskanten i vejens kørselsretning. Parkeringen er ulovlig, fordi den hæmmer oversigtsforholdene, fremkommeligheden og trafiksikkerheden for øvrige trafikanter.

  Reglen er illustreret på billederne nedenfor. Bilerne med de røde krydser er parkeret i 2. position og er således parkeret ulovligt. Derimod er bilerne med grønne flueben parkeret lovligt i 1. position.

  " "

  Relevant retspraksis

  Fogedretten i København d. 13. juni 2013

  En bilist var blevet pålagt en parkeringsafgift for at parkere sit køretøj i 2. position. Bilisten mente ikke, at afgiften var korrekt pålagt, fordi det kun var 1/3 af hans bil, der var placeret ved siden af et andet køretøj, og fordi hans parkering ikke hindrede det andet køretøj i at kunne forlade sin plads. Endvidere anførte han, at andre bilister i området havde parkeret på samme måde.

  Fogedretten konkluderede, at afgiften var korrekt pålagt. Fogedretten begrundede dommen med, at der ikke herskede tvivl om, at køretøjet var parkeret i 2., samt at det ikke er en betingelse for forseelsen, at bilen i 1. position skal være hindret i at køre fra stedet. Endvidere anførte Fogedretten, at de andre bilisters parkeringer ikke lovliggjorde den pågældende bilists parkering.

  Sidst opdateret: 13. juni 2024