Gå til hovedindhold

15b. P-ur stillet frem. Køretøjet var parkeret med en urigtig indstillet p-skive

Læs mere om parkering med p-skive stillet frem/urigtig indstillet p-skive i Aarhus Kommune her.

 • Læs op

Indhold

  Det er ulovligt at parkere et køretøj med en urigtigt indstillet p-skive på en tidsbegrænset parkeringsplads. Det er ulovligt, fordi det da ikke er muligt for byens cityassistenter at kontrollere, hvor længe køretøjet har været parkeret på pladsen.

  P-skiven skal indstilles på tidspunktet for parkeringens begyndelse (fra nærmeste kvarter). Såfremt p-skiven er indstillet på det forkerte tidspunkt, vil køretøjet modtage en parkeringsafgift.

  Eksempel: Der parkeres kl. 13.00 på en parkeringsplads med 2-timers tidsbegrænset parkering. P-skiven indstilles til kl. 14.00 grundet forglemmelse, travlhed eller af andre årsager. En cityassistent tjekker bilens p-skive kl. 13.30 og konstaterer, at p-skiven er urigtigt indstillet, idet klokken endnu ikke er 14.00. Køretøjet får i dette tilfælde en parkeringsafgift. 

  Tidsbegrænset parkering er nødvendig i befærdede beboelsesområder og forretningsområder for at sikre udskiftning på pladserne, således at beboere og forretningskunder i området har mulighed for at parkere deres køretøjer.

  Relevant retspraksis

  Fogedretten på Frederiksberg 3. oktober 2017

  En bilist blev pålagt en parkeringsafgift i et område, hvor der var opsat zonetavler med undertavler, der angav, at man kørte ind i en standsningsforbudszone, hvor parkering i afmærkede båse var tilladt tidsbegrænset i 15 minutter. Parkeringsvagten konstaterede ved observation af køretøjet fra kl. 20.20 til kl. 20.24, at parkeringsskiven var stillet til kl. 12.00. Parkeringsvagten pålagde derfor bilen en parkeringsafgift.

  Fogedretten fandt ud fra de fremlagte fotos, at skiltningen havde været tilstrækkelig tydelig. Parkeringsskiven var således ikke indstillet i overensstemmelse med p-skivebekendtgørelsens. Parkeringsafgiften blev derfor fastholdt.

  Københavns Byrets Fogedret 9. april 2014 

  En bilist blev pålagt en parkeringsafgift for ikke havde stillet sin parkeringsskive korrekt. Ifølge bilisten var årsagen, at han ved et uheld var kommet til at ramme parkeringsskiven med hånden, da han stillede den. Bilisten anførte desuden, at parkeringsvagten burde have rørt ved bilen for at mærke, om den var varm. Fogedretten gav ikke bilisten medhold, hvorfor parkeringsafgiften blev fastholdt.

  Fogedretten i Lyngby d. 27. juni 2005

  En bilist var blevet pålagt en parkeringsafgift for at have parkeret i en 2 timers-parkeringszone med en urigtigt indstillet parkeringsskive. Bilisten mente ikke, at afgiften var korrekt pålagt, eftersom han ikke havde parkeret i zonen i mere end 2 timer, og det således var uden betydning, at hans parkeringsskive ikke var indstillet korrekt.

  Fogedretten fandt, at parkeringsafgiften var pålagt med rette, fordi en urigtigt indstillet parkeringsskive gør det umuligt at kontrollere, hvor længe en bil har været parkeret, og således at opretholde tidsbegrænsningen.  

  Særligt for køretøjer med invalideskilt

  For køretøjer med et gyldigt og synligt invalideskilt i forruden, er det tilladt, at parkere i en time på en parkeringsplads med tidsbegrænsning på 15 minutter eller 30 minutter. Det er dog fortsat en forudsætning, at parkeringsskiven er indstillet korrekt.

  Tiltaget skyldes, at det ønskes at gøre byen tilgængelig for personer med varigt nedsat gangdistance, men at det også er nødvendigt at sikre udskiftning på de tidsbegrænsede parkeringspladser, således at beboere og forretningskunder i området kan parkere deres køretøjer.

  " "

   

  Sidst opdateret: 13. juni 2024