Gå til hovedindhold

24a. Cykelsti mv.

Læs mere om parkering på cykelsti mv. i Aarhus Kommune her.

 • Læs op

Indhold

  Det er ulovligt at standse eller parkere et køretøj på en cykelsti. Parkeringen er ulovlig, fordi det er til fare for cyklister at bevæge sig ud på trafikeret vej for at komme forbi køretøjer parkeret på cykelstier.

  Endvidere er cykelstier ikke konstruerede til at bære tunge køretøjer, hvorfor de ødelægges, når køretøjer parkeres på dem.

  Relevant retspraksis

  Fogedretten i Aarhus d. 9. april 2018

  En bilist var blevet pålagt en parkeringsafgift for at have parkeret på en cykelsti. Bilisten mente ikke, at afgiften var korrekt pålagt, idet der lå byggematerialer på cykelstien, hvorfor den alligevel ikke kunne benyttes af cyklister.

  Fogedretten udtalte, at der ganske vist ikke kan pålægges en parkeringsafgift for parkering på en cykelsti, der er spærret af byggematerialer, men eftersom byggematerialerne i dette tilfælde udelukkende var placeret i den ene ende af cykelstien, kunne den resterende del af cykelstien sagtens benyttes af cyklister. På den baggrund konkluderede retten, at parkeringsafgiften var pålagt korrekt.

  Se billeder af forseelsen her.

  Fogedretten i Brøndbyerne d. 20. juni 2016

  En bilist var blevet pålagt en parkeringsafgift for at have parkeret med to hjul på en cykelsti. Bilisten mente, at det var lovligt at parkere delvist på cykelstien. Fogedretten gav ikke bilisten medhold heri, og parkeringsafgiften blev fastholdt.

  Fogedretten i København d. 11. september 2012

  En bilist blev pålagt en parkeringsafgift for at have parkeret delvist på cykelstien. Bilisten forklarede, at køretøjet var forsøgt parkeret på den mest hensigtsmæssige måde, eftersom køretøjet ellers ville have holdt parkeret længere ude på kørebanen. Bilisten gjorde endvidere gældende, at de tilstødende parkeringsbåse gav indtryk af, at parkering på cykelstien var tilladt.

  Fogedretten fastholdt, at parkeringsafgiften var korrekt pålagt, idet skiltning eller afmærkning ikke tilkendegav, at parkering på cykelstien var tilladt. Fogedretten anførte desuden, at det forhold, at der på begge sider af den parkerede bil, var afmærkede parkeringsbåse, ikke betød, at der uden for disse kunne parkeres lovligt med en del af bilen på cykelstien.

  Sidst opdateret: 13. juni 2024