Gå til hovedindhold

34. Ud for ind- og udkørsel

Læs mere om parkering ved for ind- og udkørsel i Aarhus Kommune her.

 • Læs op

Indhold

  Det er ulovligt at parkere et køretøj foran en ind- og udkørsel til en ejendom. Parkering foran en opkørselsrampe er ulovlig, fordi den hindrer adgang til ejendommen. Dette gør sig også gældende, selvom opkørselsrampen givetvis ikke anvendes og der ikke foregår ind- og udkørsel fra den pågældende ejendom. 

  Lovteksten § 29, stk. 3, nr. 2 siger følgende: Parkering må ikke ske ud for ind- og udkørsel til og fra ejendom eller i øvrigt således, at kørsel til eller fra ejendom væsentligt vanskeliggøres.

  Bestemmelsen sondrer ikke mellem, hvem der har parkeret foran en ind- og udkørsel. Regeringen kiggede på bestemmelsen i 2014, og valgte ikke at lave en undtagelse ved egen indkørsel. Tværtimod forhøjede de parkeringsafgiften til 1.020 kr. 

  Det er til gengæld lovligt at parkere et køretøj både før og efter en ind- og udkørsel til en ejendom, hvis ikke andre lokale restriktioner eller forbud gør sig gældende. Reglen er illustreret nedenfor.

  " "

  Relevant retspraksis

  Fogedretten i Aarhus d. 5. november 2018

  En bilist blev pålagt en parkeringsafgift for at parkere foran egen ind- og udkørsel. Han anførte, at der grundet landskamp på det nærliggende stadion var parkerede biler overalt. Han parkerede desuden kun foran egen ind- og udkørsel, da han var nyopereret og derfor ikke kunne gå særlig langt.

  Fogedretten fastholdt afgiften. Fogedretten anførte, at det ikke er tilladt at parkere foran en ind- og udkørsel, uagtet at den leder ind til egen ejendom.

  Se billeder af forseelsen her.

  Vestre Landsret d. 13. oktober 2017

  En bilist var blevet pålagt en parkeringsafgift for at parkere foran en ind- og udkørsel til en ejendom. Bilisten mente ikke, at afgiften var pålagt korrekt, fordi den flisebelagte vej foran ind- og udkørslen ingen daglig drift havde, fordi det stadig var muligt at komme ind på vejen, samt fordi hans bil ikke holdt væsentligt til gene for nogen. Landsretten fastholdt afgiften, idet køretøjet var parkeret i mindst 4 minutter foran en ind- og udkørsel fra en vej med almindelig færdsel.

  Fogedretten i København d. 6. december 2011

  En bilist var blevet pålagt en parkeringsafgift for at have parkeret foran en ind- og udkørsel. Bilisten gjorde bl.a. gældende, at porten ind til ejendommen alene blev benyttet til cyklister, og derfor ikke var en indkørsel i færdselslovens forstand. Fogedretten fandt, at parkeringsafgiften var pålagt med rette. Fogedretten lagde i den forbindelse bl.a. vægt på, at porten var tilgængelig for almindelig færdsel og dermed en indkørsel i færdselslovens forstand.

  Østre Landsret d. 24. juni 2011

  En bilist var blevet pålagt fire parkeringsafgifter for at parkere ud for en ind- og udkørsel til en garage. Bilisten mente ikke, at afgifterne var pålagt korrekt, eftersom der ikke foregik ind- og udkørsel fra garagen, og fordi hun havde ejerens tilladelse til at parkere foran garagen. Landsretten fandt, at forbuddet mod parkering foran en ind- og udkørsel var indført ud fra et overordnet hensyn til trafikkens afvikling uden fare og ulempe, hvorfor hverken den konkrete ind- og udkørsel fra garagen eller ejerens tilladelse godtgjorde parkering foran garagen. Således blev parkeringsafgiften opretholdt.

  Sidst opdateret: 11. december 2023