Gå til hovedindhold

24b. Fortov mv.

Læs mere om parkering på fortov mv. i Aarhus Kommune her.

 • Læs op

Indhold

  Det er ulovligt at standse eller parkere et køretøj på et fortov. Parkeringen er ulovlig, fordi det er til fare for gående at bevæge sig ud på trafikeret vej for at komme forbi køretøjer parkeret på gangstier og fortove.

  Endvidere er gangstier og fortove ikke konstruerede til at bære tunge køretøjer, hvorfor de ødelægges, når køretøjer parkeres på dem.

  Nedenstående tegninger illustrerer ulovlige parkeringer på fortov mv.

  " "

  " "

  Relevant retspraksis

  Fogedretten i Horsens d. 29. november 2019

  En bilist var blevet pålagt en parkeringsafgift for at have parkeret på et fortov. Bilisten mente ikke, at afgiften var korrekt pålagt, da det areal, han havde parkeret på, var græsbelagt og dermed ikke et fortov. Fogedretten fandt, at afgiften var korrekt pålagt. Det skyldtes, at arealet grænsede op til to fliserækker uden indhegning, niveauforskel eller anden markering, og at arealet stødte op til asfalterede parkeringslommer, som var afgrænset med kantsten. Græsarealet måtte derfor anses som en del af fortovet, hvorfor parkeringen var ulovlig.

  Vestre Landsret d. 18. februar 2022

  En bilist blev pålagt en parkeringsafgift for at have parkeret på et fortov. Bilisten mente ikke, at afgiften var korrekt pålagt, idet der var tale om et privat areal, og at arealet havde en anden belægning end fortovet ved siden af. Vestre Landsret fandt, at arealet var en del af fortovet, da det grænsede op til to fliserækker uden indhegning, niveauforskel eller anden markering. Det kunne ikke føre til et andet resultat, at der var tale om et privatejet areal og at der var opsat private skilte som angav, at der var tale om en privat parkeringsplads. Afgiften var derfor pålagt med rette.

  Se billeder af forseelsen her.

  Fogedretten i Glostrup d. 21. maj 2014

  En bilist var blevet pålagt en parkeringsafgift for delvist at have parkeret på et fortov. Bilisten mente ikke, at afgiften var korrekt pålagt, idet han havde parkeret på fortovet for at tage hensyn til andre trafikanters fremkommelighed. Fogedretten vurderede, at parkeringsafgiften var korrekt pålagt. Hans forklaring kunne ikke ændre bedømmelsen, da forbud mod parkering på fortov er nødvendigt for at sikre fodgængeres trafiksikkerhed, samt fordi fortovsfliser ikke er konstruerede til at kunne bære motordrevne køretøjer.

  Vestre Landsret d. 3. oktober 2003

  En bilist var blevet pålagt en parkeringsafgift for at have parkeret på et fortov. Bilisten mente ikke, at afgiften var korrekt pålagt, fordi det areal, han havde parkeret på, var grusbelagt og dermed ikke et fortov. Fogedretten fandt, at afgiften var korrekt pålagt. Det skyldtes, at arealet grænsede op til de to fliserækker uden indhegning, niveauforskel eller anden markering, hvorfor arealet måtte anses som en del af fortovet.

  Sidst opdateret: 13. juni 2024