Gå til hovedindhold

25a. I/Før opmarchområde

Læs mere om parkering i/før opmarchområde i Aarhus Kommune her.

 • Læs op

Indhold

  Det er ulovligt at standse eller parkere et køretøj i et opmarchområde eller op til 5 meter foran et opmarchområde. Et opmarchområde er et område på kørebanen, der inden et vejkryds er inddelt i vognbaner ved hjælp af spærrelinjer. Parkeringen er ulovlig, fordi den hæmmer øvrige trafikanters oversigtsforhold, fremkommelighed og trafiksikkerhed.

   

  Relevant retspraksis

  Østre Landsret, d. 18. april 2012

  En bilist var blevet pålagt en parkeringsafgift for at parkere i et opmarchområde. Bilisten klagede over afgiften, idet han ikke mente, at området kunne defineres som et opmarchområde.

  Landsretten konkluderede, at afgiften var korrekt pålagt, idet strækningen var et område inden et vejkryds, hvor kørebanen var inddelt i vognbaner ved hjælp af spærrelinjer, og således et opmarchområde i Færdselslovens forstand.

  Sidst opdateret: 13. juni 2024