Gå til hovedindhold

01c. Spærreflade

Læs mere om parkering på spærreflade i Aarhus Kommune her.

 • Læs op

Indhold

  Det er ulovligt at standse eller parkere et køretøj på en spærreflade. En spærreflade er et skraveret område på kørebanen. Det er ulovligt, fordi spærreflader er placeret på steder, hvor køretøjer vil være til gene for øvrige trafikanters oversigtsforhold, fremkommelighed og trafiksikkerhed.

  Reglen er illustreret på billedet nedenfor. Bilen i højre side er parkeret på en spærreplade og er således parkeret ulovligt.

  Relevant retspraksis

  Fogedretten i Lyngby d. 17. februar 2014

  En bilist var blevet pålagt en parkeringsafgift for at parkere på en spærreflade. Bilisten mente ikke, at parkeringsafgiften var pålagt korrekt, fordi 2/3 af spærrelinjens skrå striber manglede, og han derfor ikke kunne vide, at afmærkningen var en spærreflade. Fogedretten fandt, at afmærkningen ikke havde haft en så entydig karakter, at der kunne pålægges en parkeringsafgift, hvorfor parkeringsafgiften blev annulleret.

  Sidst opdateret: 13. juni 2024