Gå til hovedindhold

Center for Specialpædagogiske Børnetilbud

Velkommen, du er gået rigtigt - hvis du som familie, barn eller ung har brug for et specialpædagogisk tilbud.

 • Læs op

Indhold

  I Center for Specialpædagogiske Børnetilbud (CSB) tilbyder vi støtte og døgnophold til børn og unge, der er 0-18 år og har vidtgående handicap. Vi har særligt fokus på ADHD og autismespektrumforstyrrelser (ASF), så børnene og de unge opnår livsduelighed i form af personlig udvikling, sundhed, trivsel og et så selvstændigt voksenliv som muligt. Vi fokuserer på familiens situation og understøtter dem i deres forståelse og håndtering af barnets/den unges særlige behov.

  På CSB vægter vi mindfulness, bevægelse og udeliv højt. Vi arbejder målrettet med at skabe trygge og udviklende rammer ud fra et pædagogisk perspektiv med baggrund i en forståelse af handicap. Vi former den pædagogiske metode efter det enkelte barns forudsætninger og behov. Vi arbejder sammen om det enkelte barn i teams af medarbejdere, der har forskellige faglige baggrunde. Vi respekterer din viden om dit barns særlige forudsætninger, ressourcer og behov og tager dig med på råd, når den pædagogiske indsats skal tilrettelægges.

  Hvis du vil henvises til CSB, skal du kontakte din rådgiver.

  Center for Specialpædagogiske Børnetilbud er et udførercenter og Aarhus Kommunes center på det specialiserede børneområde for børn og unge med handicap og deres familier. Vi er en del af Børn, Familier og Fællesskaber i Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse.

  CSB's indsatser til børn og unge med handicap

  Døgntilbud


  Lysningen

  Døgntilbud til børn og unge, der er 6-18 år og har diagnoser inden for autismespektrumforstyrrelser, ADHD og mental retardering.

  Læs mere om Lysningen

  Toppen

  Et specialpædagogisk døgntilbud til børn og unge, der er 6-18 år og har udviklingsforstyrrelser, ADHD, autismespektrumforstyrrelser eller lignende vanskeligheder.

  Læs mere om Toppen

  Skovkanten

  Et specialpædagogisk døgntilbud til børn og unge, der er 6-18 år og har udviklingsforstyrrelser, ADHD eller autismespektrumforstyrrelser.

  Læs mere om Skovkanten

  Støttetilbud

  Egebækken

  Et støttetilbud til familier med hjemmeboende børn og unge, der er 0-18 år og har betydelig og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk handicap.

  Læs mere om Egebækken

  Oasen

  Døgnstøtte til familier, der har børn og unge, der er 6-18 år, er normalt begavet og har en autismespektrumforstyrrelser, ADHD eller lignende udviklingsforstyrrelse.

  Læs mere om Oasen

  Udgående funktioner

  Atlass Familie Indsats (AFI)

  Forløb til forældre, som har børn med autisme og/eller ADHD eller andre komorbide tilstande.

  Læs mere om Atlass Familie Indsats

  Brobyg-fraværsindsats

  En helhedsorienteret indsats til familier med børn og unge, der er 6-18 år og har autismespektrumforstyrrelser og/eller ADHD.

  Læs mere om Brobyg-fraværsindsats

  Kontaktpersonsordningen

  Tilbud for børn og unge, der er 8-18 år, har lav begavelse, ADHD og/eller autismespektrumforstyrrelser.

  Læs mere om kontaktpersonsordningen

  Familie & Netværk

  Indsats til familier med udsatte børn og unge, der er 6-18 år og har alvorlige trivsels- og adfærdsproblemer.

  Læs mere om Familie & Netværk

  Andre tilbud i CSB

  Telefonrådgivning om børn og unge med autisme og ADHD

  Telefonrådgivning til forældre og pårørende til børn og unge med ADHD og autisme. Professionelle kan også få rådgivning.

  Læs mere om telefonrådgivning om børn og unge med autisme og ADHD

  Gruppeforløb for forældre til børn med handicap

  Gruppeforløb for forældre til børn, der er 6-18 år og har primærdiagnoser inden for autismespektret og/eller ADHD.

  Læs mere om gruppeforløb for forældre til børn med handicap

  EarlyBird

  Et kursus for forældre/familier til førskolebørn med en diagnose inden for autismespektret.

  Læs mere om EarlyBird

  Søskendekursus

  Et Søskendekursus er et tilbud til søskende til børn med handicap, hvor de har mulighed for at møde andre børn med samme livsvilkår.

  Læs mere om søskendekursus

  Familiehuset

  CSB Familiehuset er et ambulant tilbud til familier med børn med afsæt i autismespektrumforstyrrelser eller ADHD.

  Læs mere om Familiehuset