Gå til hovedindhold

Center for Specialpædagogiske Børnetilbud

Velkommen, du er gået rigtigt - hvis du som familie, barn eller ung har brug for et specialpædagogisk tilbud.

 • Læs op

Indhold

  Center for Specialpædagogiske Børnetilbud (CSB) er et udførercenter, der støtter familier og børn i alderen 0-18 år, hvor børnene har vidtgående handicap, men med særligt fokus på ADHD og autismespektrumforstyrrelser.

  Vi støtter børnene og de unge i at opnå livsduelighed i form af personlig udvikling, sundhed, trivsel og et så selvstændigt voksenliv som muligt. Vi fokuserer på familiens situation og understøtter jer i jeres forståelse og håndtering af jeres barns særlige behov.

  I CSB vægter vi mindfulness, bevægelse og udeliv højt. Vi arbejder målrettet med at skabe trygge og udviklende rammer, ud fra et pædagogisk perspektiv, med baggrund i en forståelse af handicap. Vi former den pædagogiske metode efter jeres barns forudsætninger og behov. Vi arbejder sammen om jeres barn i teams af medarbejdere, der har forskellige faglige baggrunde. Vi respekterer din viden om dit barns særlige forudsætninger, ressourcer og behov og tager dig med på råd, når den pædagogiske indsats skal tilrettelægges.

  Hvis du vil henvises til CSB, skal du kontakte din børn- og ungerådgiver.

  Center for Specialpædagogiske Børnetilbud er et udførercenter i Aarhus Kommune, på det specialiserede børneområde for børn og unge med handicap og deres familier. Vi er en del af Børn, Familier og Fællesskaber i Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse.

  CSB's indsatser til børn og unge med handicap

  Børne- og Ungehjem

  Lysningen

  Lysningen er et børne- og ungehjem til børn og unge, der er 6-18 år og har diagnoser inden for autismespektrumforstyrrelser, ADHD og mental retardering.

  Toppen

  Et specialpædagogisk børne- og ungehjem til børn og unge, der er 6-18 år og har udviklingsforstyrrelser, ADHD, autismespektrumforstyrrelser eller lignende vanskeligheder.

  Skovkanten

  Et specialpædagogisk børne- og ungetilbud til børn og unge, der er 6-18 år og har udviklingsforstyrrelser, ADHD, autismespektrumforstyrrelser eller lignende vanskeligheder.

  Støtteophold

  Egebækken

  Et støtteophold til familier med hjemmeboende børn og unge, der er 0-18 år og har betydelig og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk handicap.

  Oasen

  Støtteophold til familier, der har børn og unge, der er 6-18 år, er normalt begavet og har en autismespektrumforstyrrelser, ADHD eller lignende udviklingsforstyrrelse.

  Udgående funktioner

  Atlass Familie Indsats

  Forløb til forældre, som har børn med autisme og/eller ADHD eller andre komorbide tilstande.

  Brobyg-fraværsindsats

  En helhedsorienteret indsats til familier med børn og unge, der er 6-18 år og har autismespektrumforstyrrelser og/eller ADHD, ADD og angst.

  Kontaktpersonsordning

  Tilbud for børn og unge, der er 8-18 år, har lav begavelse, ADHD og/eller autismespektrumforstyrrelser.

  Familie & Netværk

  Indsats til familier med udsatte børn og unge, der er 6-18 år og har alvorlige trivsels- og adfærdsproblemer.

  Andre tilbud i CSB

  Telefonrådgivning om børn og unge med ADHD og autisme

  Telefonrådgivning til forældre og pårørende til børn og unge med ADHD og autisme. Professionelle kan også få rådgivning.

  Gruppevejledningsforløb

  Gruppeforløb for forældre til børn, der er 6-18 år og har primærdiagnoser inden for autismespektret og/eller ADHD.

  EarlyBird

  Et kursus for forældre/familier til førskolebørn med en diagnose inden for autismespektret.

  Søskendekursus

  Søskendekursus er et tilbud til søskende til børn med handicap. Her får de mulighed for at møde andre børn med samme livsvilkår. Målgruppen er 8-16 år.

  Familiehuset

  CSB Familiehuset er et ambulant tilbud til familier med børn med afsæt i autismespektrumforstyrrelser eller ADHD.

  Sidst opdateret: 6. maj 2024