Gå til hovedindhold

Egebækken

Et støtteophold til familier med hjemmeboende børn og unge, der er 0-18 år og har betydelig og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk handicap.

 • Læs op

Indhold

  Egebækken - et pusterum

  Vores intention med støtten er at give familier mulighed for et pusterum, hvor I kan samle kræfter, have fokus på søskende og hvor I kan opretholde et socialt liv. Vores fokus er at give børnene og de unge muligheder og rum til at opleve samvær, kammeratskab og netværk i nogle gode og trygge rammer baseret på forudsigelighed, nærvær, anerkendelse, udfordringer og gode oplevelser. Målet er, at I som familie skal opleve støtten som et sammenhængende forløb med god dialog og godt samarbejde.

  En helhedsorienteret indsats

  På Egebækken prioriterer vi en hverdag med oplevelser og samvær med ligestillede børn i et støttende og pædagogisk miljø. En hverdag, som imødekommer børn og unges behov for trivsel, socialt samvær, nærvær, leg og sansemæssige aktiviteter. Vi har et stærkt fokus på løbende læring og prioritering af et hjemligt, anerkendende og trygt miljø for børnene og deres familier. Barnets udviklingsniveau, behov og ressourcer er udgangspunktet, når vi tilrettelægger en hverdag præget af struktur, forudsigelighed, genkendelighed, tryghed, nærvær, udfordringer, oplevelser og af, hvordan og hvor ofte aflastningen skal foregå.

  Vi har to typer af støtteophold:

  1. Skoven & Haven ligger på Egebæksvej 26E i Højbjerg. Her tilbyder vi støtte i et antal hverdage og hver fjerde eller sjette weekend. For at kunne modtage støtte på Egebæksvej 26E skal du have en bevilling på minimum 45 døgn og op til 182 døgn. Inden for denne ramme, kan vi lave et tilbud med det antal døgn, I har brug for.
  2. Havet ligger ved Mariendal, Ajstrup strand og er et støttetilbud for mobile unge, der er 11-18 år og har handicap med betydelig og varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. De unge er forholdsvis selvhjulpne i forhold til personlig hygiejne, har en rimelig mobilitet, kan deltage i madlavning, opvask og oprydning, deltage i det sociale fællesskab.

  Mening og læring

  På Egebækken arbejder vi ud fra det menneskesyn, at alle kan udvikle sig. Derfor tager det pædagogiske arbejde udgangspunkt i at møde barnet og den unge, så hun eller han føler sig set og anerkendt på egne præmisser. Vi er inspireret af og arbejder ud fra grundprincipperne i Atlass, Mindfulness og Studio III.

  Sådan får du adgang til tilbuddet

  Hvis du vil henvises til Egebækken, skal du kontakte din børne- og ungerådgiver.

  Lovgrundlag

  Støtteopholdet gives efter barnets lov § 32, stk. 1 nr. 7 og § 90 (ifølge servicelovens bestemmelser, jf. § 84).

  Egebækken hører under Center for Specialpædagogiske Børnetilbud i Børn, Familier og Fællesskaber.

  Sidst opdateret: 17. april 2024