Gå til hovedindhold

Toppen

Et specialpædagogisk børne- og ungehjem til børn og unge, der er 6-18 år og har udviklingsforstyrrelser, ADHD, autismespektrumforstyrrelser eller lignende vanskeligheder.

 • Læs op

Indhold

  Livsduelighed og selvstændighed

  I Toppen arbejder vi på at skabe et trygt, genkendeligt og forudsigeligt miljø, som giver mulighed for at træne børn og de unge i socialt samspil, aktiviteter, livsduelighed og derved mulig mestring af eget liv.

  Vi arbejder udviklings/adfærdsmæssigt ud fra overbevisningen om, ”at barnet/den unge gør det bedste han eller hun kan”.

  Mening og læring

  På Toppen arbejder vi ud fra en helhedsorienteret specialpædagogisk tilgang, hvor vi lægger stor vægt på inddragelse af relevante parter, som kan bidrage til en bred viden om barnets udviklingsniveau. Vi arbejder med borgerinddragelse og inddragelse af forældre og netværk. Vores arbejde tager bl.a. udgangspunkt i Atlass, Struktureret visualiseret specialpædagogik og Studio III.

  Personale og samarbejde

  Der er tilknyttet et fast personaleteam omkring det enkelte barn/ung, Det er teamet, der har den primær kontakt til forældre og netværk.

  Vi har et tæt forældresamarbejde, med ugentlig kontakt, hvor vi giver støtte og sparring til samvær, hjemmeweekenderne og ferier. Desuden understøtter vi skole, uddannelse, beskæftigelse og har et tæt samarbejde med det enkelte barn/unges skole og relevante samarbejdspartnere.

  Sådan får du adgang til tilbuddet

  Hvis du vil henvises til Toppen, skal du kontakte din børne- og ungerådgiver.

  Lovgrundlag

  Tilbuddet gives efter barnets lov § 46 og § 47 (tvang), jf. § 43.

  Toppen hører under Center for Specialpædagogiske Børnetilbud i Børn, Familier og Fælleskaber.

  Sidst opdateret: 17. april 2024