Gå til hovedindhold

Gruppevejledningsforløb

Gruppeforløb for forældre til børn, der er 6-18 år og har primærdiagnoser inden for autismespektret og/eller ADHD.

 • Læs op

Indhold

  Formålet med Gruppevejledningsforløbet er at give jer forældre redskaber og viden omkring jeres barn med opmærksomheds- og/eller udviklingsforstyrrelse. Vi har særligt fokus på at se bagom jeres barns adfærd og få en grundlæggende forståelse for, hvad der er på spil, og hvordan jeres barn støttes bedst muligt i forhold til at udvikle bl.a. selvstændighedsfærdigheder.

  Derudover har vi fokus på at give jer en forståelse for stress og belastning og hvordan I kan arbejde med det. Fordi vi ved, at der hos barnet og i familien er et forhøjet stress-niveau. Sidst, men ikke mindst så giver jer nogle redskaber til at håndtere konfliktsituationer.

  Sådan foregår gruppevejledningsforløbet

  Forløbet består 4 halve dage fra kl. 9-13, hvor op til 10 forældrepar mødes og undervises i forskellige temaer, der handler om at være forældre til et barn med en udviklings- eller opmærksomhedsforstyrrelse. Dagene ligger med 14 dages intervaller, så I har mulighed for at arbejde det med valgte områder frem til næste lektion.

  Overskrifterne for de enkelte dage er:

  • Diagnoseforståelse
  • Stress og struktur
  • Værktøjskasse
  • Konflikthåndtering

  Lektionerne indeholder undervisning og gruppearbejde, samtaler, diskussioner og muligheder for at udveksle idéer. I får udleveret slides for de enkelte undervisningsgange, og vi foreslår løbende andre brugbare materialer. I opfordres til, fra gang til gang, at forholde jer til og afprøve de pædagogiske redskaber, vi  præsenterer i lektionerne.

  Sådan får du adgang til tilbuddet

  Hvis du vil henvises til gruppevejledningsforløb, skal du kontakte din børne- og ungerådgiver.

  Lovgrundlag

  Tilbuddet gives efter barnets lov § 30, stk. 1 nr. 1.

  Sidst opdateret: 17. april 2024