Gå til hovedindhold

Lysningen

Lysningen er et børne- og ungehjem til børn og unge, der er 6-18 år og har diagnoser inden for autismespektrumforstyrrelser, ADHD og mental retardering.

 • Læs op

Indhold

  Hjemlige forhold

  Børnene bor under hjemlige forhold, på eget værelse, med toilet og bad. Værelset er indrettet med udgangspunkt i barnets behov, og indrettes i samarbejde med barn, forældre og myndighed ifm. indflytning.

  Livsduelighed og selvstændighed

  I hverdagen vægter vi børnene og de unges fysiske og psykiske velvære højt. Det gør vi bl.a. ved at have  fokus på en god og varieret kost og et godt og rigt samvær mellem børn og voksne. Vi har også fokus på bevægelse til at øge barnets velvære og muligheder for læring.

  Mening og læring

  Vi arbejder med udgangspunkt i tilgange og metoder, der på specialpædagogisk grundlag skaber udvikling og trivsel for barnet. Dermed får vi mulighed for at give dig mere viden om dit barns handicap. Vores faglige fundament tager udgangspunkt i Atlass, Struktureret visualiseret specialpædagogik og Studio III.

  Den pædagogiske tilgang tager udgangspunkt i det enkelte barn, og vi tilrettelægger den efter dit barns forudsætninger og behov. Vi arbejder helhedsorienteret for at sikre en velstruktureret og sammenhængende indsats, der tilgodeser barnets behov for overskuelighed.

  Personale

  Den specialpædagogiske praksis varetages af uddannet, og fagligt engageret personale, som møder børnene/de unge med respekt og ligeværdighed og yder omsorg og pleje.

  Herudover samarbejder vi tæt med pårørende, myndighed, dagtilbud og øvrige samarbejdspartnere.

  Sådan får du adgang til tilbuddet

  Hvis du vil henvises til Lysningen, skal du kontakte din børne- og ungerådgiver.

  Lovgrundlag

  Tilbuddet gives efter barnets lov § 46 og § 47 (tvang), jf. § 43.

  Lysningen hører under Center for Specialpædagogiske Børnetilbud i Familier, Børn og Unge.

  Sidst opdateret: 17. april 2024