Gå til hovedindhold

Familiecentret - rådgivning og støtte til familier med børn

Familiecentret har myndighedsansvaret for kommunens indsats over for børn og unge, der er 0-14 år og har behov for særlig støtte inden for både social – og specialområdet.

 • Læs op

Indhold

  Vores opgave er at give støtte og vejledning til børn, unge og familier i problemer og til børn og unge med en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse.

  Vi arbejder blandt andet med at:

  • Hjælpe småbørn og deres familier.
  • Støtte og vejlede familier med børn med handicap.
  • Bevilge merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste.
  • Lave børnefaglige undersøgelser.
  • Iværksætte dag- og døgnforanstaltninger samt følge op herpå.
  • Hjælpe mennesker, der har svært ved at finde en bolig og som samtidig har sociale problemer.
  • Hjælpe og rådgive familieplejere.

  Gennem de sidste par år har vi arbejdet med to investeringsmodeller – Tættere på Familien og Relationel Familierådgivning – og vi har fokus på at arbejde relationelt, fordi det gør en forskel for familien. Læs mere om de to investeringsmodeller via linket nedenfor.

  Tættere på Familien

  Tættere på Familien (TPF) er en investeringsmodel på myndighedsområdet for børnehandicap. TPF indebærer, at rådgiveren skal arbejde tættere på den enkelte familie med afsæt i en særlig tilgang med tre overordnede principper: 1) et tilpasset sagstal, 2) et kontinuerligt fokus på faglig sparring og 3) egenpraksis for rådgiverne.

  Relationel Familierådgivning

  Relationel Familierådgivning er en investeringsmodel, hvor vi arbejder med relationel velfærd ud fra en aktionslæringstilgang. Modellen fokuserer på de praksisser som fremmer det tværgående samarbejde og på de løsninger, som børnene og forældrene selv er med til at skabe sammen med almenområdet og civilsamfundet.

  Sidst opdateret: 25. april 2024