Gå til hovedindhold

Kontaktpersonsordning

Tilbud for børn og unge, der er 8-18 år, har lav begavelse, ADHD og/eller autismespektrumforstyrrelser.

 • Læs op

Indhold

  Indhold i indsatsen

  Formålet med indsatsen er at give børnene/de unge kompetencer til at mestre hverdagslivet med de særlige vanskeligheder de har og få øje på egne ressourcer.

  Indsatsen er primært for børn/unge, der har særlige vanskeligheder, og som har brug for mindre støtte, over en periode på op til 15 måneder.

  Indhold:

  • Koordinering og samarbejde med den unges familie og øvrige professionelle netværk.
  • Vejledning og løsningsfokuserede samtaler, som målretter sig de unges vanskeligheder og de udfordringer, der følger med et ungdomsliv. Samtalerne skal styrke den unges selvforståelse og evne til refleksion i det omfang, det er muligt.
  • Samvær omkring aktiviteter og introduktion til fritidsaktiviteter. Her er fokus på at indgå i sociale relationer i en specialpædagogisk ramme, f.eks. i vores fritidstilbud Fritids Flex.
   - Vejledning og rådgivning, hvor det vurderes hensigtsmæssigt i forhold til den unges udfordringer.
   - Mulighed for at kontaktperson kan tilknyttes Center for Specialpædagogiske Børnetilbuds andre tilbud. F.eks. i en overlevering til støtteophold og børne- og ungehjem.

  Mening og læring

  Vores teoretiske afsæt er neuropsykologi, mentalisering, stressreduktion med afsæt i Atlass, mindfulness og konflikthåndtering med Studio III.

  Sådan får du adgang til tilbuddet

  Hvis du vil henvises til Kontaktpersonsordningen, skal du kontakte din børne- og ungerådgiver.

  Lovgrundlag

  Tilbuddet gives efter barnets lov § 32, stk. 1 nr. 3.

  Kontaktpersonsordningen hører under Center for Specialpædagogiske Børnetilbud (CSB) i Børn, Familier og Fællesskaber.

  Sidst opdateret: 17. april 2024