Gå til hovedindhold

Skovkanten

Et specialpædagogisk børne- og ungetilbud til børn og unge, der er 6-18 år og har udviklingsforstyrrelser, ADHD, autismespektrumforstyrrelser eller lignende vanskeligheder.

 • Læs op

Indhold

  Børnenes hjem

  I Skovkanten arbejder vi på at skabe et trygt, genkendeligt og forudsigeligt miljø, så vi kan træne børnene og de unge i socialt samspil, aktiviteter, livsduelighed og derved mulig mestring af eget liv. Vi arbejder udviklings/adfærdsmæssigt ud fra overbevisningen om, ”at barnet/den unge gør det bedste han eller hun kan”.

  Mening og læring

  Vi arbejder ud fra en helhedsorienteret specialpædagogisk tilgang, hvor vi lægger stor vægt på inddragelse af relevante parter, som kan bidrage til en bred viden om barnets udviklingsniveau. Vi har stort fokus på at inddrage jer forældre og  netværket omkring barnet/den unge. Vi tager blandt andet udgangspunkt i Atlass, Struktureret visualiseret specialpædagogik og Studio III.

  Personale og samarbejde

  Der er tilknyttet et faste personaleteam omkring det enkelte barn/ung, Det er teamet, der har den primære  kontakt til forældre og netværk.

  Vi har et tæt forældresamarbejde, med ugentlig kontakt, hvor vi giver støtte og sparring til samvær, hjemmeweekenderne og ferier. Desuden understøtter vi skole, uddannelse, beskæftigelse og har et tæt samarbejde med det enkelte barn/unges skole og relevante samarbejdspartnere.

  Sådan får du adgang til tilbuddet

  Hvis du vil henvises til Skovkanten, skal du kontakte din børne- og ungerådgiver.

  Lovgrundlag

  Tilbuddet gives efter barnets lov § 46 og § 47 (tvang), jf. § 43.

  Skovkanten hører under Center for Specialpædagogiske Børnetilbud i Børn, Familier og Fællesskaber.

  Sidst opdateret: 17. april 2024