Gå til hovedindhold

Højklasset kollektiv trafik - etape 2

Aarhus Byråd godkendte i maj 2018 indstillinger om en etape 2 af byens højklassede kollektive trafiksystem efter den første offentlige debat. Efterfølgende har byrådet i februar 2020 præciseret rammerne for projektet og taget stilling til en række alternativer til det oprindelige hovedforslag.

 • Læs op

Indhold

  På denne side er alle materialer samlet om etape 2.

  2020

  Byrådsmødet 26. februar 2020 sag nr. 3 Højklasset kollektiv trafik, etape 2

  2018

  5/7 - Skilteguide til standningssteder

  VVM for etape 2 (link til Aarhus Kommune)

  Byrådsmødet 23. maj 2018 sag nr. 10 Letbanens etape 2 – Videre planlægning og Miljøvurdering

  Byrådsmødet 23. maj 2018 sag nr. 11 Letbaneudbygning. Projektafklaring, etape 2

  2016

  16/12 - Aarhus Letbane etape 2 oplandsanalyse

  1/11 - Beskrivelse af 8 alternative linjeføringer Aarhus Ø - Brabrand

  16/9 - 7/11 - Tekniske baggrundsnotater vedr. 8 alternative linjeføringer Aarhus Ø - Brabrand

  1/3 - Koncept for design og arkitektur for Letbanen

  Notat vedr. ejendomsværdistigninger

  Pjecen "Aarhus Letbane Etape 2 kører nu"

  2014

  18/12 - Forundersøgelse af letbaneetape Brabrand - Aarhus Ø

  16/12 - Etape 2, supplerende strækningsgennemgang af Letbaner i Favrskov

  8/4 - Pixiudgave af Samspil 2025

  15/1 - Samspil 2025 - vision for en sammenhængende og bæredygtig mobilitet i Østjylland

  2013

  28/11 - Forundersøgelse Brabrand-etapen Cereskrydset

  2011

  13/10 - Rapport om fase 1-undersøgelse af Letbanens udbygningsetaper

  2006

  1/8 - Analyse af tekniske, trafikale og økonomiske konsekvenser ved et letbanesystem i Århusområdet

  Ved budgetforliget i 2024 besluttede byrådet, at der skal være samlet drøftelse af investeringer i udvidelse af letbanens etape 1 og investering i en etape 2 i sammenhæng med den kommende grønne mobilitetsplan. Samme budgetforlig har bestilt, at der skal udarbejdes en samlet grøn mobilitetsplan, der skal ligge klar til politisk drøftelse medio 2024. Der arbejdes således efter en tidsplan, som betyder, at byrådet kan vælge at sende projektet i offentlig høring medio 2024. Når høringsperioden er overstået, kan byrådet tage endelig stilling til, om projektet skal realiseres. Dette forventes tidligst at kunne ske omkring årsskiftet 2024/2025.

  Der er følgende forskellige opdelinger: Spanien-Brabrand, Lisbjergskolen-Hinnerup og Brabrand Station

  Kommunerne i Østjylland har en fælles vision om et effektivt kollektivt trafiksystem. Bustrafikken blev omlagt i 2011, med effektive A-buslinjer og letbanens etape 1, som nu er i drift.

  Letbaner giver en komfortabel rejse, uafhængig af trængslen på vejene og med høj rejsehastighed, præcision og kapacitet.

  Med etape 1 blev Grenåbanen og Odderbanen koblet sammen med 12 km nye spor, og tilbyder transport mellem et stort antal boliger, arbejdspladser og uddannelsespladser.

  Etape 2 skal give samme højklassede kollektive trafiktilbud fra den vestlige del af Aarhus, gennem midtbyen med forbindelse til den eksisterende letbane øst for Aarhus H. Arbejdet med et projekt for letbane fra Nørreport ud på Aarhus Ø er stillet i bero og indgår ikke længere i projektet for etape 2. I Brabrand vil letbanen på sigt kunne få forbindelse til en ny Brabrand Station ved Stenbækvej og en ny bane til Silkeborg idet Staten har besluttet et gennemføre disse projekter.

  Mod nord videreføres letbanen fra Lisbjergskolen til et "Parker og Rejs"-anlæg ved E45 og med forbindelse til den eksisterende station på hovedbanen i Hinnerup. Sammenhængen til tog på hovedbanen vil give mange pendlere mulighed for mere direkte kollektiv rejse til arbejde eller uddannelse i Aarhus.

  Letbaner er det rigtige valg, hvor der er flest passagerer, men bus-systemer kan også tilbyde høj rejsehastighed og præcision, hvis de kan køre uafhængigt af biltrafikken.

  Derfor undersøges begge muligheder.

  Sidst opdateret: 17. maj 2024