Gå til hovedindhold

Børn og unge med handicap

Har dit barn et betydeligt og varigt fysisk eller psykisk handicap og har han eller hun særlige behov, er der forskellige tilbud om hjælp og støtte.

 • Læs op

Indhold

  Du kan få hjælp og rådgivning hos Familiecentret. De kan fx bevilge dækning af merudgifter eller henvise dit barn til støtte eller et botilbud.

  Er du bekymret for dit barns udvikling og trivsel, kan PPR hjælpe dig.

  Telefonrådgivning om børn og unge med ADHD og autisme

  Telefonrådgivning til forældre og pårørende til børn og unge med ADHD og autisme. Professionelle kan også få rådgivning.

  Atlass Familie Indsats

  Forløb til forældre, som har børn med autisme og/eller ADHD eller andre komorbide tilstande.

  Brobyg-fraværsindsats

  En helhedsorienteret indsats til familier med børn og unge, der er 6-18 år og har autismespektrumforstyrrelser og/eller ADHD, ADD og angst.

  Gruppevejledningsforløb

  Gruppeforløb for forældre til børn, der er 6-18 år og har primærdiagnoser inden for autismespektret og/eller ADHD.

  EarlyBird

  Et kursus for forældre/familier til førskolebørn med en diagnose inden for autismespektret.

  Søskendekursus

  Søskendekursus er et tilbud til søskende til børn med handicap. Her får de mulighed for at møde andre børn med samme livsvilkår.

  Familiehuset

  CSB Familiehuset er et ambulant tilbud til familier med børn med afsæt i autismespektrumforstyrrelser eller ADHD.

  Familievejlederordning

  Et tilbud til familier med børn under 18 år, der er ny diagnosticeret med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

  Støttetilbud

  Har du et barn med handicap, der bor hjemme, kan du søge om timeafløsning i eget hjem.

  Botilbud

  Har dit barn eller ung et betydeligt og varigt handicap, kan du søge om at få et botilbud til dit barn. Hvis dit barn får bevilget et botilbud, vurderer vi, hvor dit barn skal bo.

  Hjælpemidler og hjælp til børn og unge

  Har du et barn 0-18 år med en nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, som har behov for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbil m.m.

  Kørsel

  Du kan, i visse situationer, få bevilget kørsel til dit barn eller ung med handicap. Har brug for kørsel til dit barn, skal du kontakte en socialrådgiver på Familiecentret for nærmere vejledning og ansøgning.

  Ledsagelse til børn, unge og voksne med handicap

  Du kan søge om ledsagelse, når du eller dit barn ikke kan færdes alene uden for hjemmet på grund af betydeligt og varigt fysisk eller psykisk handicap.

  Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste

  Muligheder for økonomisk støtte, hvis du forsørger et barn eller en ung med betydeligt og varigt fysisk eller psykisk handicap eller indgribende kronisk eller langvarig sygdom.

  Dækning af merudgifter

  Mulighed for at få dækket de nødvendige merudgifter til at forsørge et barn under 18 år, som har betydeligt og varigt handicap eller indgribende kronisk eller langvarig sygdom.

  Hjerneskadeteam for børn og unge

  Hjerneskadeteamet for børn og unge er Aarhus Kommunes koordinerings- og rådgivningsfunktion for børn og unge, der har fået hjerneskade, og deres forældre.

  Hjemmetræning af børn og unge under 18 år

  Hjemmetræning kan være et alternativ for dig, som har et barn eller en ung med et særlig behov for støtte i dagtilbud pga. betydelig og varigt fysisk eller psykisk handicap.

  Har dit barn motoriske vanskeligheder eller en fysisk funktionsnedsættelse?

  Er du bekymret for dit barns motoriske udvikling eller har du et barn med en midlertidig eller varig fysisk funktionsnedsættelse, er der mulighed for at få vejledning eller træning i Børneterapien.

  Sidst opdateret: 4. april 2024