Gå til hovedindhold

Hjerneskadeteam for børn og unge

Hjerneskadeteamet for børn og unge er Aarhus Kommunes koordinerings- og rådgivningsfunktion for børn og unge, der har fået hjerneskade, og deres forældre.

 • Læs op

Indhold

  Har dit barn fået en hjerneskade eller er du fagperson med kontakt til en ung, der har fået hjerneskade, er du velkommen til at kontakte Familiecentret, som kan rådgive dig i forhold til mulighederne for hjælp og koordinere indsatserne i forhold til dit barn.

  Opfylder dit barn kriterierne for en hjerneskade, bliver du tilbudt en hjerneskadekoordinator som, sammen med det tværfaglige hjerneskadeteam, vil hjælpe med at skabe et sammenhængende forløb for dit barn på tværs af vores afdelinger.

  Målgruppe

  Vores målgruppe er børn og unge, der har fået en hjerneskade, fx ved en rideulykke, trafikulykke eller hjernetumor.

  Vores formål er at koordinere indsatserne i sager om børn og unge, der har fået hjerneskade.

  Vi er tværfagligt sammensat og består af hjerneskadekoordinatorer (socialrådgivere), psykolog, ergoterapeut, høretalekonsulent, børne- og ungelæge og evt. andre fagpersoner, når der er behov for det.

  Hospitalet har ansvaret for den nødvendige behandling af dit barn under indlæggelsen. Det er vigtigt, at du, som forælder, hurtigst muligt kontakter Familiecentret i Aarhus Kommune, så du kan få den nødvendige råd og vejledning omkring eventuelle udgifter og kompensation for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med indlæggelsen og det efterfølgende.

  Ved udskrivning fra hospitalet overtager Aarhus Kommune ansvaret og koordineringen af det videre forløb.

  Hjerneskadekoordinatorens opgave er at skabe overblik over, hvilke samarbejdspartnere der skal involveres omkring jeres barn, samt løbende at koordinere indsatsen omkring barnet eller den unge.

  Hjerneskadekoordinatorerne skal også orientere hjerneskadeteamet om jeres barn og sikre, at der sker en tværfaglig indsats.

  Sidst opdateret: 16. august 2023