Gå til hovedindhold

Familievejlederordning

Et tilbud til familier med børn under 18 år, der er ny diagnosticeret med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

 • Læs op

Indhold

  Du kan få generel information og vejledning om rettigheder og hjælpemuligheder fra hele Kommunen. Du kan også få oplysninger om relevante steder, hvor du kan søge mere viden om barnets funktionsnedsættelse. Det kan være forskellige handicaporganisationer og andre relevante vidensportaler.

  Derudover tilbyder vi også formidling af kontakt til andre familier, der også har et barn med funktionsnedsættelse, så I evt. kan danne netværk.

  Familievejlederen har udelukkende en vejledende funktion og kan derfor ikke besvare spørgsmål i forhold til konkrete ansøgninger.

  Vejledningen gives af socialrådgivere med mange års erfaring og kendskab til Kommunes specialtilbud til børn og unge med særlige behov.

  Du får tilbudt familievejledning senest tre måneder efter, at vi har fået kendskab til dit barns funktionsnedsættelse.

  Familievejlederen har tavshedspligt, og der bliver ikke oprettet nogen sag.

  Lovgrundlag

  Tilbuddet gives efter servicelovens § 11, stk. 8