Gå til hovedindhold

Jord

Læs mere om jord i Aarhus Kommune her.

 • Læs op

Indhold

  Er jorden forurenet?

  Jorden kan være forurenet med forskellige stoffer som benzin, tjære og bly. Er jorden på en ejendom forurenet, bliver den kortlagt.

  Kortlægning af jordforurening

  Kortlægning sker på to niveauer: vidensniveau 1 eller 2.

  Områdeklassificering

  Områder inden for byzonen, som forventes at være let forurenede, bliver områdeklassificeret af kommunen.

  Creosotimprægneret træ kan forurene

  Jorden omkring jernbanesveller og andet creosotimprægneret træ kan være forurenet.

  Jordarbejde i vej

  Her finder du Aarhus Kommunes vejledning til, hvordan I som virksomhed håndterer jord i forbindelse med vejarbejder.

  Anmeldelse af jordflytning

  Jordflytninger skal som regel anmeldes til kommunen, før flytningen kan finde sted.

  Affald i jord

  Støder du på affald i jorden i forbindelse med jordarbejder, skal du som udgangspunkt sortere affaldet fra, inden du bortskaffer jorden.

  Brug databasen VejJord

  Ledningsejere og rådgivere kan med fordel bruge databasen Vejjord, før de begynder et arbejde med ledningsprojekter.

  Forurening fra olietanke

  Aarhus Kommune skal have besked om forurening fra olietanke og sløjfning af olietankanlæg.

  Genanvendelse af jord

  Aarhus Kommune arbejder for at fremme en bæredygtig genanvendelse af overskudsjord fra bygge- og anlægsprojekterne i kommunen.

  Modtageanlæg for jord

  I Aarhus Kommune kan der afleveres både ren og let forurenet jord.

  Byggeri og anlægsarbejder

  Når du foretager bygge- og anlægsarbejde på en forurenet eller mulig forurenet grund, er der flere regler, som du skal være opmærksom på.

  Undersøgelse og klassifikation af jord

  Ved bygge- og anlægsarbejder på forurenede eller muligt forurenede ejendomme vil der være krav om dokumentation af jordens forureningsgrad.

  Få overblik over rapporterne

  Når du har udført forureningsundersøgelser, klassificeret jord, gennemført bygge- og anlægsprojekter på forurenet ejendom eller foretaget en forureningsoprensning, skal du udarbejde en rapport eller et notat til Natur og Miljø.

  Sidst opdateret: 12. oktober 2023