Gå til hovedindhold

Genanvendelse af jord

Aarhus Kommune arbejder for at fremme en bæredygtig genanvendelse af overskudsjord fra bygge- og anlægsprojekterne i kommunen.

 • Læs op

Indhold

  Der bygges rigtig meget i Aarhus Kommune, og der flyttes og deponeres derfor meget overskudsjord. Kommunen har nu brug for nye arealer, hvor projekter med anvendelse af overskudsjord kan bibringe de enkelte områder nye funktioner. Samtidig vil vi gerne sætte fokus på en øget genanvendelse dels på opgravningsstedet, dels i nærmiljøet for at spare ressourcer og økonomi samtidig med, at vi får gevinster for miljøet.

  Nye muligheder for genanvendelse

  Overskudsjord - både ren jord, let forurenet jord og visse typer forurenet jord - skal betragtes som en ressource. Der skal være fokus på, at nye genanvendelsesprojekter kan have flere funktioner.

  For eksempel kan en støjvold have en mountainbikebane på bagsiden, et bakket landskab skal kunne udnyttes til sport, kultur og fritidsformål, skovrejsning kan evt. plantes på et kuperet terræn, bebyggelser i lavtliggende områder kan placeres på hævet terræn for at undgå problemer ved de øgede nedbørsmængder (klimatilpasning), visse lavtliggende landbrugsområder kan få indbygget ren jord for at øge markudbyttet.

  Mulighederne er mange, og derfor vil det være positivt, hvis jordaktørerne kan være med til at se nye muligheder og udføre dem i praksis i de enkelte projekter.

  Spar råstoffer og spar penge

  At udnytte overskudsjord giver en gevinst i forhold til at spare på vores primære råstoffer i form af diverse grusgravsmaterialer, men også økonomisk vil der være penge at spare for de enkelte projekter, hvis jordhåndtering tænkes ind i projekterne og nye lokalplaner på et tidligt tidspunkt.

  Jo mere lokalt overskudsjorden kan bruges desto bedre, for så får samfundet samtidig en ekstra miljøeffekt ved at spare på kørte kilometer og CO2-udledning.
  Værktøjer til jordhåndtering

  Besøg jordhåndtering.dk

   

  Regler og ansøgninger

  Ansøgninger og tilladelser i henhold til planloven og miljøbeskyttelsesloven.

  Genanvendelse af ren jord

  Der er muligheder for at genanvende ren jord, eller jorden kan afleveres på renjordstippe.

  Genanvendelse af let forurenet jord

  Retningslinjer for genanvendelse af let forurenet jord indenfor områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD).

  Genanvendelse af forurenet jord

  Genanvendelse og mellemdeponering af forurenet jord kræver tilladelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 19 (§ 19-tilladelse).

  Værktøjer til jordhåndtering

  Planlægningsværktøjer til brug for alle jordaktører.

  Sidst opdateret: 12. oktober 2023