Gå til hovedindhold

Jordarbejde i vej

Her finder du Aarhus Kommunes vejledning til, hvordan I som virksomhed håndterer jord i forbindelse med vejarbejder.

 • Læs op

Indhold

  Al fyldjord fra veje i Aarhus Kommune betragtes som lettere forurenet, medmindre der er kendskab til kraftigere jordforurening i eller nær graveområdet. Det gælder, uanset om vejstykket ligger inden for eller uden for et områdeklassificeret område.

  Fyldjord fra veje kan derfor bortskaffes som lettere forurenet jord uden yderligere analyser. Der er kun krav om analyser, hvis I vil nedklassificere fyldjorden til ren jord, eller hvis der er kendskab til kraftig forurening i eller nær på graveområdet.

  Hvis I skal grave i forureningskortlagte områder, kan arbejdet medføre specielle krav og tilladelse efter Jordforureningsloven. Kontakt derfor Natur og Miljø i god tid, inden I begynder at grave.

  I kan se, om en ejendom er kortlagt ved hjælp af ”Tjek ejendom” på siden FlytJord.dk. I kan bruge funktionen ”Tjek ejendom” uden at være oprettet som bruger.

  Tjek ejendom på FlytJord.dk her

  Under gravearbejdet skal I være opmærksomme på tegn på forurening, især når I graver i nærheden af kortlagte arealer.

  Hvis I under arbejdet får mistanke om eller finder en hidtil ukendt forurening (fx olielugt, misfarvning) eller affald, skal I kontakte Natur og Miljø hurtigst muligt.

  Hvis I skal flytte jord fra vej, skal I anmelde det til Aarhus Kommune.

  Anmeld flytning af jord her på FlytJord.dk her.

  Her kan du læse mere om anmeldelse af jord.

  Generelle anmeldelser

  Hvis I udfører flere små projekter inden for veje, fortove og lignende i løbet af året, kan det være lettere at lave en generel anmeldelse. Her har I mulighed for lave én samlet anmeldelse for flere små projekter.

  Læs mere om generelle anmeldelser her.

  Hvis I ønsker at nedklassificere vejjord til ren jord, skal I udtage repræsentative prøver.

  Læs mere om prøvetagning i vej her.

  Hvis I ikke har udtaget prøver af fyldjorden, og der ikke er kendskab til kraftig forurening i nærområdet, eller hvis fyldjorden er dokumenteret ren eller lettere forurenet via analyser, kan I håndtere den intakte jord som ren jord uden forudgående analyser. Dog kræver det, at overgangen mellem fyld og intakt jord er velbeskrevet ved boreprofiler og geologisk jordartsbeskrivelse.

  Hvis I under arbejdet konstaterer affald i jorden, må det ikke genindbygges. Det skal i stedet bortskaffes til godkendt modtageanlæg. Hvis der er tale om slagge, kan det i nogle tilfælde efter aftale med Natur og Miljø genindbygges i vejmatrikel.

  Læs mere om, hvad man skal gøre, hvis man konstaterer affald i jorden.

  I databasen Vejjord kan I indberette og tilgå en række oplysninger om jord fra offentlige vejarealer i Aarhus Kommune. Data, der indberettes i Vejjord, er offentligt tilgængelige på Aarhus Kommunes BorgerGIS og kan tilgås her:

  Kort med data fra VejJord

  Podio er den webbaserede platform, der bruges til at opbygge løsningen til VejJord. I Podio kan I oprette, redigere og gennemse projekter og prøvetagningssteder. Hvis I ønsker at blive oprettet i VejJord-systemet, kan I kontakte Natur og Miljø på jord@mtm.aarhus.dk.

  Læs mere om VejJord her.

  Sidst opdateret: 5. december 2023