Gå til hovedindhold

Er jorden forurenet?

Jorden kan være forurenet med forskellige stoffer som benzin, tjære og bly. Er jorden på en ejendom forurenet, bliver den kortlagt.

 • Læs op

Indhold

  Miljøstyrelsen har fastlagt grænseværdier for, hvornår jorden er forurenet. Når indholdet af forurenende stoffer overskrider grænseværdierne, som også kaldes jordkvalitetskriterier, er jorden forurenet.

  Læs mere om jordkvalitetskriterierne på mst.dk

  Hvis jorden indeholder forurenende stoffer, som ikke er omfattet af Miljøstyrelsens liste over jordkvalitetskriterier, er det kommunen, som afgør, om jorden er forurenet.

  Konstaterer du jordforurening i forbindelse med jordarbejder, eller sker der et spild med forurenende stoffer til omgivelserne, skal Natur og Miljø underrettes.

  Spild eller forureninger med bioolieprodukter, herunder biohydraulikolie, er også omfattet af underretningspligten.

  Sådan gør du ved akut opstået jordforurening

  Opstår der en akut jordforurening, fx i forbindelse med ulykker i trafikken, ved brand eller ved uheld på virksomheder, skal du følge anvisningerne på siden om miljøuheld.

  Sådan gør du ved miljøuheld.

  Konstateres der forurening på en ejendom, eller er der begrundet mistanke om forurening, bliver ejendommen kortlagt. Det betyder, at der bliver knyttet visse restriktioner til bl.a. arealanvendelsen på ejendommen.

  Læs mere om kortlægning af forurenede ejendomme

  Let forurenede områder inden for byzonen kortlægges ikke. Områderne bliver i stedet områdeklassificeret af kommunen. Der er restriktioner i forhold til håndtering af jord fra områdeklassificerede arealer.

  Læs mere om områdeklassificering af let forurenede områder.

  Sidst opdateret: 1. december 2023