Gå til hovedindhold

Undersøgelse og klassifikation af jord

Ved bygge- og anlægsarbejder på forurenede eller muligt forurenede ejendomme vil der være krav om dokumentation af jordens forureningsgrad.

 • Læs op

Indhold

  I forbindelse med bygge- og anlægsarbejder på en kortlagt grund, et områdeklassificeret areal eller et areal med mistanke om jordforurening vil der være krav om analyser og dokumentation af jordens forureningsgrad i forbindelse med jordhåndtering og jordbortskaffelse.

  Der gælder nogle bestemte krav til, hvordan prøverne skal udtages. Kravene til jordanalyser (antal og analyseparametre) afhænger af jordens oprindelsessted og den forventede eller formodede forurening, ligesom der gælder særlige regler for jord fra kortlagte grunde og jord fra områdeklassificerede arealer.

  Undersøgelser og rapportering

  Natur og Miljø anbefaler, at forureningsundersøgelser og prøvetagninger planlægges og den efterfølgende rapportering udføres af et miljøteknisk rådgivningsfirma med dokumenteret erfaring inden for jordforureningsområdet. Hvis undersøgelser, prøvetagninger og rapporteringer udføres på et kvalificeret niveau, sikrer det en smidig sagsbehandling.

  Læs jordflytningsbekendtgørelsen her

  Særlige retningslinjer for modtagelse i OSD
  Der gælder særlige dokumentationskrav for ren jord, der ønskes bortskaffet til jordtippe i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD):

  Læs om retningslinjer for modtagelse jord i OSD

  Jord fra kortlagt ejendom

  Ved bygge- og anlægsarbejder på kortlagte ejendomme skal forureningsforholdene undersøges med udgangspunkt i de tidligere forurenende aktiviteter på ejendommen.

  Jord fra områdeklassificeret ejendom

  Områdeklassificeringen i Aarhus Kommune er inddelt i områder med analysepligt og områder uden analysepligt.

  Jord fra vejareal

  Fyldjord fra veje betragtes som udgangspunkt som let forurenet.

  Jord i miler

  Ved forklassificering af jord, der er opgravet i miler, skal der altid udtages blandeprøver.

  Jordlignende produkter

  Visse typer af jordlignende produkter kan i Aarhus Kommune håndteres efter de overordnede retningslinjer i jordflytningsbekendtgørelsen.

  Klassifikation af jord

  Jord klassificeres i kategori 1 og 2 samt jord uden for kategori.

  50cm reglen

  Læs mere om 50cm reglen i Aarhus Kommune her.

  Sidst opdateret: 12. oktober 2023