Gå til hovedindhold

Områdeklassificering

Områder inden for byzonen, som forventes at være let forurenede, bliver områdeklassificeret af kommunen.

 • Læs op

Indhold

  Let forurenede områder inden for byzonen kortlægges ikke. Områderne bliver i stedet områdeklassificeret af kommunen. Det bevirker, at:

  • jordflytninger herfra skal anmeldes til kommunen, inden flytningen finder sted.
  • jorden i en række tilfælde skal undersøges, før den flyttes.

  Områdeklassificeringen omfatter både områder, hvor der er analysepligt, og områder hvor der ikke er analysepligt (analysefrie) i forbindelse med bortskaffelse af overskudsjord fra områderne.

  Se, om en ejendom er områdeklassificeret ved hjælp af ”Tjek ejendom” på siden FlytJord.dk. Funktionen ”Tjek ejendom” kan du bruge uden at være oprettet som bruger.

  Tjek ejendom på FlytJord.dk.

  Hvis du skal udføre jordarbejder på et område, der ikke har en adresse, kan du søge oplysninger om områdeklassificering på kommunens GIS-portal.

  Se kort med områdeklassificerede arealer i Aarhus Kommune.

  Analysepligten gælder som udgangspunkt for følgende områder:

  • jord fra områdeklassificerede områder, hvor der er analysepligt
  • jord fra kortlagte ejendomme
  • jord fra forurenede ejendomme (forurenet jord), der ikke er kortlagt
  • jord fra jordrensefirmaer. 

  De analysefrie områder er inddelt i zoner, hvor jorden som udgangspunkt bliver betragtet som henholdsvis kategori 1 jord (ren jord) eller som kategori 2 jord (let forurenet jord) med mindre, at analyserede jordprøver viser, at jorden er ren.

  Bemærk, at jord fra offentlige veje som udgangspunkt kan håndteres som kategori 2 jord (let forurenet jord), med mindre at analyserede jordprøver viser, at jorden er ren.

  Inden du kan flytte jorden fra områdeklassificerede områder, skal du anmelde det til Natur og Miljø. Stammer jorden fra analysepligtige områder skal der udarbejdes særskilte anmeldelser for fyld og intakte aflejringer.

  Læs mere om anmeldelse af jordflytning.

  Sidst opdateret: 12. oktober 2023