Gå til hovedindhold

Kortlægning af jordforurening

Kortlægning sker på to niveauer: vidensniveau 1 eller 2.

 • Læs op

Indhold

  En ejendom kan blive kortlagt, hvis der er mistanke om, at jorden kan være forurenet, eller hvis der er konstateret forurening på ejendommen. Region Midtjylland varetager kortlægningen.

  Der findes en lang række aktiviteter, hvor driften kan have forårsaget jordforurening. Aktiviteterne kan f.eks. være autoværksted, servicestation, maskinværksted, støberi m.m. Uanset om driften er ophørt eller ej, vil en sådan aktivitet kunne medføre kortlægning på vidensniveau 1.
  Hvis der er konstateret jordforurening på en ejendom, bliver ejendommen kortlagt på vidensniveau 2.

  Region Midtjylland har udarbejdet en oversigt over de kortlagte ejendomme. Her er det også muligt at se ejendomme, som tidligere har været kortlagt eller er udgået, fordi der ikke har været grundlag for kortlægning.

  Se kort med kortlagte ejendomme i Aarhus Kommune.

  Du kan også se, om en ejendom er kortlagt ved hjælp af ”Tjek ejendom” på siden FlytJord.dk. Du kan anvende funktionen ”Tjek ejendom” uden at være oprettet som bruger.

  Når en ejendom er kortlagt, er der knyttet en række restriktioner til brugen af ejendommen. Ønsker du som bygherre eller grundejer f.eks. at bygge eller renovere på en kortlagt ejendom eller udføre andre anlægsarbejder, skal du i en række tilfælde søge om tilladelse hos kommunen, før du kan igangsætte arbejdet. Der kan f.eks. blive stillet krav til etablering af byggetekniske foranstaltninger for at afværge eventuelle indeklimaproblemer eller foranstaltninger til sikring af grundvandsressourcer.

  Læs mere om bygge- og anlægsarbejder på kortlagte ejendomme.

  Skal du fjerne overskudsjord fra en kortlagt ejendom, skal jordflytningen anmeldes og godkendes af kommunen, før du kan flytte jorden. Der skal udarbejdes særskilte anmeldelser for fyld og intakte aflejringer stammende fra kortlagte ejendomme.

  Læs mere om anmeldelse af jordflytning.

  Flytning af jord fra kortlagte ejendomme er omfattet af analysepligt.

  Læs mere om undersøgelse og klassifikation af jord.

  Sidst opdateret: 12. oktober 2023