Gå til hovedindhold

Brug databasen VejJord

Ledningsejere og rådgivere kan med fordel bruge databasen Vejjord, før de begynder et arbejde med ledningsprojekter.

 • Læs op

Indhold

  Vejjord er en database, hvor man kan registrere en række oplysninger i forbindelse med ledningsprojekter, for eksempel vejens opbygning, forureningsindhold, indhold af tegl, brokker eller andet affald. Vejjord bruges af en række ledningsejere i Aarhus Kommune samt rådgivere for ledningsejerne.

  Oplysningerne stammer primært fra kommunale ledningsarbejder. Før et ledningsarbejde startes op, bliver der ofte gennemført forureningsundersøgelser. Resultaterne fra undersøgelserne registreres i Vejjord

  Vejjord kan anvendes af alle ledningsejere og miljøtekniske rådgivere, der arbejder med ledningsprojekter i Aarhus Kommune.

  Vejjord består af to forskellige dele:

  • En database til indberetning og redigering af data. Det foregår via onlineportalen Podio, og kræver, at man er oprettet i systemet.
  • Et kort, hvor data fra databasen er visualiseret. Kortet er indbygget i Aarhus Kommunes BorgerGIS og er frit tilgængeligt for alle.
  Gå til Podio
  Gå til vejjordskortet

  Hvis du har behov for at få adgang til Podio for at indberette eller redigere i oplysninger fra ledningsarbejder i Vejjord, skal du kontakte Natur og Miljø på jord@mtm.aarhus.dk.

  Hvis du er i tvivl om, hvordan du bruger Vejjord, enten til at indberette eller søge i oplysninger, kan du læse brugervejledningen.

  Læs brugervejledningen her

  Inden jorden fra offentlige vejarealer kan bortskaffes, skal jordflytningen anmeldes til Natur og Miljø.

  Læs mere om reglerne for anmeldelse af jordflytning

  Sidst opdateret: 30. maj 2024