Gå til hovedindhold

Brug databasen VejJord

Ledningsejere og rådgivere kan med fordel bruge databasen Vejjord, før de begynder et arbejde med ledningsprojekter.

 • Læs op

Indhold

  Vejjord er en database, hvor man kan registrere en række oplysninger i forbindelse med ledningsprojekter, for eksempel vejens opbygning, forureningsindhold, indhold af tegl, brokker eller andet affald. Vejjord bruges af en række ledningsejere i Aarhus Kommune samt rådgivere for ledningsejerne.

  Oplysningerne stammer primært fra kommunale ledningsarbejder. Før et ledningsarbejde startes op, bliver der ofte gennemført forureningsundersøgelser. Resultaterne fra undersøgelserne registreres i Vejjord

  Vejjord kan anvendes af alle ledningsejere og miljøtekniske rådgivere, der arbejder med ledningsprojekter i Aarhus Kommune.

  Vejjord består af to forskellige dele:

  • En database til indberetning og redigering af data. Det foregår via onlineportalen Podio, og kræver, at man er oprettet i systemet.
  • Et kort, hvor data fra databasen er visualiseret. Kortet er indbygget i Aarhus Kommunes BorgerGIS og er frit tilgængeligt for alle.
  Gå til Podio
  Gå til vejjordskortet

  Hvis du har behov for at få adgang til Podio for at indberette eller redigere i oplysninger fra ledningsarbejder i Vejjord, skal du kontakte Natur og Miljø på jord@mtm.aarhus.dk.

  Hvis du er i tvivl om, hvordan du bruger Vejjord, enten til at indberette eller søge i oplysninger, kan du læse brugervejledningen.

  Læs brugervejledningen her

  Inden jorden fra offentlige vejarealer kan bortskaffes, skal jordflytningen anmeldes til Natur og Miljø.

  Læs mere om reglerne for anmeldelse af jordflytning