Gå til hovedindhold

Tekniske retningslinjer for veje, pladser og parker

Her finder du de tekniske retningslinjer, som skal opfyldes, når der udføres anlægsprojekter for Aarhus Kommune

 • Læs op

Indhold

  Når du som rådgiver eller entreprenør laver anlægsprojekter i kommunen, skal du benytte særlige tekniske retningslinjer i forbindelse med dit projekt. Dem kan du læse mere om her.

  Trafik

  Her kan du orientere dig om krav og retningslinjer til projektering og opførelse af trafiksignalanlæg og ITS-udstyr i Aarhus Kommune.

   

  Krav og retningslinjer til trafiksignaler og ITS-udstyr

  Her kan du orientere dig om trafiksikkerhed i Aarhus Kommune.

   

  Strategi for trafiksikkerhed
  Portal for vejregler

  Her kan du orientere dig om Aarhus Kommunes Tilgængelighedsstrategi.

   

  Aarhus Kommunes tilgængelighedsstrategi
  Tilgængelighed i Aarhus Kommune

  Her kan du læse mere om kommunens retningslinjer for etablering af cykelparkering og opstilling af cykelstativer på veje og fortove.

   

  Retningslinjer for anlæg af cykelparkering
  Kvalitetsmanual for cykelinfrastruktur (manual godkendes primo 2024)

  Buslæskærme

  Når der skal flyttes eller opsættes nye buslæskærme i et anlægsprojekt, skal den præcise placering af buslæskærme angives på tegningerne. Hvis du vil vide mere om Aarhus Kommunes retningslinjer for buslæskærme, kan du kontakte Kollektiv trafik under kollektivtrafik@mtm.aarhus.dk

  Vejopbygning- og udformning fra facade til facade

  Nedenfor kan du informere dig om de tekniske krav og retningslinjer til vejopbygning og belægningsarbejde.

   

  Krav til anlægsprojekter på kommunens veje
  Bygherrevejledning
  Vejledning til byggeri
  Krav til leverandører

  Vejbelysning 

  Når du skal arbejde med gadebelysning på veje, pladser og parker samt med torontoanlæg eller forsyningsstandere, skal du følge vores regler, retningslinjer og krav til design og udførelse.

  Her kan du finde krav og retningslinjer til vejbelysning:

   

  Krav ved overdragelse til Aarhus Kommune
  Krav til tekniske installationer
  Teknisk manual

  Nedenfor finder du et link, hvor du kan søge om tilladelse til at ændre eller etablere en overkørsel. Du kan også læse Vejdirektoratets vejledninger for anlæg.

   

  Tilladelse og anlæg af overkørsler
  Vejdirektoratets vejledning for anlæg

  Hvis du vil vide mere om vejskilte og skiltestandere, skal du kontakte Vejdrift på mail vejdrift@mtm.aarhus.dk

  Vandhåndtering, skybrud og lokal afledning af regnvand (LAR)

  Skybrudsløsninger

  Her kan du informere dig om Aarhus Kommunes overordnede retningslinjer for skybrudsløsninger.

   

  Aarhus Kommunes retningslinjer for skydbrudsløsninger
  Aarhus Kommunes spildevandsplan

  Lokal afledning af regnvand

  Hvis du skal etablere lokal afledning af regnvand (LAR), skal du følge Aarhus Kommunes retningslinjer, og du skal søge om tilladelse hertil. Nedenfor kan du læse om retningslinjerne og søge om tilladelse til etablering af lokal afledning af regnvand.

   

  Retningslinjer for lokal afledning af regnvand
  Søg om udledningstilladelse
  Regnvandshåndtering

  Håndtering af vand ved anlæg

  Nedenfor finder du mere information om håndtering af regn-, overflade- eller grundvand i anlægsprojekter samt et overblik over påkrævede tilladelser og Aarhus Kommunes krav.

   

  Regnvandshåndtering

  Gravetilladelse

  Skal du grave i offentlige eller private fællesveje, kræver det en gravetilladelse. På nedenstående link finder du retningslinjer og regler for ansøgning, opgravning, nedlægning af kabler og ledninger mm. i offentlige eller private fællesveje.

   

  Søg gravetilladelse

  Skal du grave i offentlige eller private fællesveje, kræver det en gravetilladelse. På nedestående links finder du retningslinjer og regler for ansøgning, opgravning, nedlægning af kabler og ledninger mm. i offentlige eller private fællesveje.

   

  Søg tilladelse til at opstille materiel

  Byens rum

  Når byens rum skal indrettes, skal følgende retningslinjer og krav til design og materialer opfyldes.

   

  Sådan gør vi i Aarhus
  Politik for bykvalitet og arkitektur

  Jordflytning og andre miljøforhold

  Jordflytninger skal anmeldes til Aarhus Kommune, før flytning kan finde sted. Her kan du læse mere om kommunens retningslinjer for jordflytning, genanvendelse af jord eller brokker, regler for støj og arbejde udenfor normal arbejdstid.

   

  Jordhåndtering, forurening, genanvendelse, prøvetagning mm.
  Anmeld jordflytning

  Her kan du orientere dig om kommunens krav og retningslinjer til, hvordan træer plantes, og hvordan træer skal beskyttes, når der arbejdes tæt ved træer.

   

  Vejledning for træplantninger
  Retningslinjer for beskyttelse af træer

  Broer

  Byens broer og andre bygværker skal leve op til en række krav om design, tilgængelighed, lang levetid, og så skal de være brugervenlige og nemme at drifte. Hvis du vil vide mere om Aarhus Kommunes retningslinjer for broer og andre bygværker, kan du kontakte Vejanlæg på anlaeg@mtm.arhus.dk  

  Sidst opdateret: 27. februar 2024