Gå til hovedindhold

Nedsivning af regnvand

Der findes flere metoder til lokal afledning/anvendelse af regnvand (LAR), hvor du håndterer vandet på din egen grund uden om kloakken.

 • Læs op

Indhold

  Før du beslutter dig for, hvilken type anlæg du ønsker at etablere, er det vigtigt at du undersøger, hvilke rammer og regler der gælder på netop din grund.

  Grundvandsbeskyttelse

  Du skal først undersøge, om din grund ligger i et område med grundvandsbeskyttelse.

  Søg på din adresse i øverste højre hjørne via ”søg sted” eller brug zoom knappen. Loader kortet langsomt eller slet ikke? Så gå i stedet til GIS-kortet.

  Se GIS-kortet for grundvandsbeskyttelse her.

  • I de grønne områder er der ingen grundvandsinteresser og nedsivning via faskine og fra terræn er tilladt
  • I de gule områder må der som udgangspunkt kun nedsives regnvand fra terræn. Nedsivning fra terræn kan eks. være via et regnbed eller græsplænen.
  • I de røde og sorte områder er nedsivning af regnvand som udgangspunkt ikke tilladt på grund af særlig grundvandsbeskyttelse.

  Aarhus Kommune har indført en anmeldeordning, som betyder, at man kan nøjes med at anmelde nedsivningsløsninger, der håndterer regnvand fra et areal på op til 150 m2.

  Er din nedsivningsløsning omfattet af anmeldeordningen, er der metodefrihed i forhold til faskiner, regnbede eller græsplænen i de grønne, gule og røde områder.

  I de sorte områder kan der ikke anmeldes, men kun ansøges. Se mere under anmeldeordningen længere nede.

  Jordtypen

  Det er også vigtigt at undersøge, hvilken type jord, der er på grunden, der hvor du ønsker at placere nedsivningsanlægget. Det har nemlig betydning for, hvor stort nedsivningsanlægget skal være. Du finder en vejledning til, hvordan man laver en nedsivningstest her.

  Højtstående grundvand

  Hvis du bor i et område, hvor grundvandet står højt, skal dette også tages med i overvejelserne. Højtstående grundvand er ikke en god kombination med eksempelvis faskiner, da disse blot vil fyldes med grundvand og miste deres kapacitet og dermed funktion.

  Når du har besluttet dig for typen af nedsivningsanlæg, skal du finde ud af, hvor stort anlægget skal være, for at opfylde Aarhus Kommunes krav.

  Til at bestemme størrelsen på dit nedsivningsanlæg, kan du bruge excel-arket på følgende side: LAR i Danmark.

  Se nedenstående eksempel:

   

  De blå pile indikerer, hvor der skal indtastes/ændres oplysninger:

  • Kommune: Århus
  • Sikkerhedsfaktor: 1,2
  • Befæstet areal: Størrelsen af det areal, der skal nedsives fra
  • K (hydraulisk ledningsevne): jordens evne til at nedsive vand – findes ved en nedsivningstest (se under 'Rammer og regler').
  • Størrelserne (bredde, højde, areal) under hhv. faskine eller regnbed skal indtastes.

  Når alle faktorer er indskrevet/ændret, klikker du 'beregn', og du får herefter dimensioneringen af dit nedsivningsanlæg, du kan bruge til ansøgningen.

  Ting du skal være opmærksom på:

  • Faskiner: Lange høje faskiner er mere effektive end brede. Tømmetiden må ikke være højere end 144 timer (se F19 i excel-arket)
  • Regnbede: Dybden skal være mellem 5-30cm og have et 20-30 cm lag af muldjord/filterjord øverst i hele bedet til rensning af regnvandet. Tømmetiden må ikke være højere end 72 timer (se F27 i excel-arket)

  Se mere på Aarhus Kommunes 'design og dimensionering'

  Aarhus Kommune har indført en anmeldeordning for småbyggerier, der enten i sig selv eller samlet er under 150 m2.

  Hvis man ønsker at anmelde flere småbyggerier, som til sammen overstiger de 150 m2, skal man i stedet ansøge om nedsivningstilladelse. Se nedenstående eksempel.

  I anmeldeordningen er der metodefrihed i forhold til faskiner, regnbede eller græsplænen i de grønne, gule og røde områder.

  OBS! Bor du indenfor et sort område (områder tæt på drikkevandsboringer) skal der altid ansøges.

  Tjek om din grund ligger i et område med grundvandsbeskyttelse ved at trykke her.

  Eksempel på anmeldeordningen

  Scenarie 1: En grundejer ønsker at opføre et nyt hus på 200 m2. I dette tilfælde skal der ansøges om nedsivningstilladelse da huset er over 150 m2.

  Scenarie 2: Efterfølgende vil grundejeren gerne lave en carport og et skur. Disse to byggerier er til sammen 50 m2, og det er derfor kun nødvendigt at anmelde det nye nedsivningsanlæg. Huset har allerede en tilladelse.

  Scenarie 3: Efter et par år vil grundejer også opføre en tilbygning. Tilbygningen er kun 110 m2, men da der samlet set kun må anmeldes 150 m2 på matriklen, skal der nu ansøges om nedsivningstilladelse for tilbygningens nedsivningsløsning.

  Ønsker du at søge om nedsivning fra bygninger eller andre overflader der er større end 150 m2 skal du ansøge her:

  Ansøg om nedsivning

  Drejer det sig om småbyggerier under 150 m2 kan du anmelde nedsivningen her: 

  Anmeld nedsivning

  Se mere under ’Anmeldeordningen’.

  OBS! Ejendomme inden for boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) skal altid ansøge om nedsivning uanset antal m2.
  Er du i tvivl om, hvorvidt du bor indenfor BNBO, kan du selv undersøge det via grundvandsbeskyttelseskortet under ’rammer og regler.

  Sidst opdateret: 25. juni 2024