Gå til hovedindhold

Regnvand – hvad gør jeg med det?

Som bygherre eller privatperson er der flere muligheder for, hvordan du kan håndtere dit regnvand. Fælles for dem alle er, at der skal ansøges hos Aarhus Kommune før projektet påbegyndes.

 • Læs op

Indhold

  Du kan:

  • håndtere vandet på egen grund ved hjælp af nedsivning.
  • lave privat udledning til vandløb, sø eller dræn.
  • aflede regnvandet via Aarhus Vands kloaksystem.

  Du kan læse mere om de forskellige løsninger herunder.

  Nedsivning af regnvand

  Der findes flere metoder til lokal afledning/anvendelse af regnvand (LAR), hvor du håndterer vandet på din egen grund uden om kloakken.

  Udledning af regnvand til vandløb, søer eller havet

  Få styr på reglerne, hvis du vil udlede dit regnvand. Der er flere ting, du skal være opmærksom på, hvis du vil udlede dit regnvand til en sø, å eller havet.

  Tilslutning af regnvand til et regnvandssystem

  Hvis din ejendom ligger i et område hvor Aarhus Vand har en regnvandsledning, kan du søge om tilslutningsaccept hos Aarhus Vand.

  Sidst opdateret: 11. oktober 2023