Gå til hovedindhold

Støttemuligheder - sygemeldte medarbejdere

Der findes mange muligheder for at forebygge fravær og fastholde sygemeldte medarbejdere på arbejdspladsen.

 • Læs op

Indhold

  Fastholdelsesteamet kan vejlede i mulighederne og kommer også gerne på besøg i jeres virksomhed.

  Her er nogle af de muligheder, der er for støtte:

  Delvis rask- eller sygemelding

  Har en medarbejder øget fravær på grund af længerevarende sygdom eller deltagelse i behandling, kan jobcentret hjælpe med arbejdsfastholdelse i form af delvis syge- eller raskmelding.

  Fast Track - hurtig opfølgning på en sygemelding

  Fast Track handler om tidlig opfølgning ved en sygemelding, som tyder på at blive langvarig.

  Fastholdelsesplan

  En fastholdelsesplan har som mål, at medarbejderen vender hurtigere tilbage til jobbet end ellers.

  Hjælpemidler og redskaber

  Virksomheder kan fastholde eller ansætte en medarbejder, som på grund af slid, sygdom eller handicap har brug for ekstra hjælp til at klare bestemte dele af arbejdet.

  Mentorordning - støtte og vejledning til medarbejdere, som har behov for det

  En mentor sørger for introduktion og oplæring samt hjælper med at overkomme barrierer, der gør det vanskeligt for medarbejderen at fastholde eller få et job.

  §56/§58 - Refusion ved kronisk sygdom

  En §56/§58 aftale giver mulighed for at få sygedagpengerefusion allerede fra en medarbejders 1. sygefraværsdag.

  Rundbordssamtale

  Rundbordssamtaler har til formål så tidligt som muligt at afdække en medarbejders udfordringer i forhold til den konkrete arbejdssituation.

  Arbejdsgivers 4 ugers sygefraværssamtale

  Virksomheder skal indkalde sygemeldte medarbejdere til sygefraværssamtale senest 4 uger fra første sygedag.

  Jobcentrets 8 ugers opfølgningssamtale

  Jobcentret afholder opfølgningssamtale med sygemeldte medarbejdere. Formålet med jobcentrets opfølgning og tilbud er at sikre, at den sygemeldte vedligeholder mest mulig arbejdsevne og hurtigere bliver i stand til at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

  Sidst opdateret: 18. august 2023