Gå til hovedindhold

Jobcentrets 8 ugers opfølgningssamtale

Jobcentret afholder opfølgningssamtale med sygemeldte medarbejdere. Formålet med jobcentrets opfølgning og tilbud er at sikre, at den sygemeldte vedligeholder mest mulig arbejdsevne og hurtigere bliver i stand til at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

 • Læs op

Indhold

  Jobcentret skal følge op på medarbejderes sygdom, og som minimum kontakte virksomheden i forbindelse med jobcentrets første samtale med den sygemeldte medarbejder. Samtalen holdes senest 8 uger efter første fraværsdag. Formålet er at vurdere, om medarbejderen helt eller gradvist kan vende tilbage til arbejdet.
   
  Hvis medarbejderen hverken helt eller delvist kan vende tilbage til jobbet, vurderer jobcentret om medarbejderen kan deltage i et aktivt tilbud med henblik på at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet. Tilbuddet kan eksempelvis bestå af vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik eller job med løntilskud. Medarbejderen har pligt til at deltage i et tilbud, hvis det kan forenes med medarbejderens helbredstilstand og behandlingsforløb.

  Kontakt Jobcenter Aarhus og hør mere om 8 ugers opfølgningssamtale.

  Sidst opdateret: 18. august 2023