Gå til hovedindhold

Kontakt tilbud til psykisk syge eller sårbare voksne, hjemløse og voksne med misbrug

Find adresse, telefonnummer og Digital Post til tilbuddene målrettet psykisk sårbare voksne, hjemløse og voksne med misbrug.

 • Læs op

Indhold

  Alkoholbehandling, Rusmiddelcenter Aarhus
  Jægergårdsgade 66
  8000 Aarhus C
  Telefon: 87 13 21 00
  Skriv sikkert til Rusmiddelcenter Aarhus

  Telefontider:
  Mandag - fredag klokken 8:30-12
  Læs mere om alkoholbehandlingen

  Broen
  Stof - hjælp til flere problemstillinger
  Sumatravej 3
  8000 Aarhus C
  Telefon: 87 13 18 33
  Skriv sikkert til Broen

  Åbningstider:
  Mandag, onsdag - fredag klokken 8-13
  Tirsdag klokken 8-12
  Læs mere om Broen

  Den Rusfri Indsats, Rusmiddelcenter Aarhus
  Jægergårdsgade 66
  8000 Aarhus C
  Telefon: 87 13 21 00

  Det Opsøgende Team
  Nørre Allé  31, 3. sal
  8000 Aarhus C
  Telefon: 87 13 36 86
  Skriv sikkert til Det Opsøgende Team

  Åbnings- og telefontider:
  Mandag - torsdag klokken 8-15:30
  Fredag klokken 8-15
  Læs mere om Det Opsøgende Team

  Flexbo
  Bostøtte til borgere i eget hjem
  Göteborg Allé 8
  8200 Aarhus N
  Telefon: 89 40 39 50
  Skriv sikkert til Flexbo
  Læs mere om flexbo

  Forsorgshjemmet Østervang
  Akut og midlertidigt ophold til hjemløse voksne, der er 18 år og har sociale problemer
  Trankær Mosevej 25
  8310 Tranbjerg J
  Telefon: 86 29 22 55
  Skriv sikkert til Østervang

  Åbningstider:
  Døgnåbent
  Læs mere om Forsorgshjemmet Østervang

  Gadeteamet
  Team af gadesygeplejerske, der hjælper udsatte borgere på gaden.
  Nørre Allé 31, 3. sal
  8000 Aarhus C
  Telefon: 80 81 52 42 (gratis opringning)

  Telefontider:
  Mandag - fredag klokken 8-15
  Læs mere om Gadeteamet

  Grøfthøj bofællesskab
  Botilbud med lejekontrakt og bostøtte
  Grøfthøjparken 145
  8260 Viby J
  Telefon: 89 40 14 41
  Læs mere om Grøfthøj bofællesskab

  Halvvejshuset
  Midlertidigt botilbud
  Grønnegade 79
  8000 Aarhus C
  Telefon: 26 87 78 15 eller 41 87 36 57
  Læs mere om halvvejshuset

  Haslekollegiet ungetilbud
  Botilbud til unge, 18-35 år
  Provstebakken 30
  8210 Aarhus V
  Telefon: 87 13 42 22
  Læs mere om Haslekollegiet

  Heroinklinikken
  Sumatravej 3
  8000 Aarhus C
  Telefon: 41 85 81 39
  Skriv sikkert til Heroinklinikken via Kontakthuset

  Telefontider:
  Mandag - fredag klokken 8-16
  Læs mere om Heroinklinikken

  Helt Anonym Gruppebehandling, Rusmiddelcenter Aarhus
  Stof
  Jægergårdsgade 66
  8000 Aarhus C
  Telefon: 87 13 21 00
  Skriv sikkert til Rusmiddelcenter Aarhus

  Telefontider:
  Mandag - fredag klokken 8:30-12
  Læs mere om Helt Anonym Gruppebehandling

  Idræt på banen
  Kultur- og Kontaktsted Kragelund
  Dybrovej 21
  8270 Højbjerg
  Telefon: 87 13 18 48
  Skriv sikkert til Center for Dagområdet
  Læs mere om Idræt på banen

  Kaffehjørnet
  Café med jobmuligheder for unge, der er 18-30 år og har psykisk sårbarhed
  Museumsgade 2, st. th.
  8000 Aarhus C
  Telefon: 20 18  54 07
  Telefon, visitationen: 41 85 85 42
  Skriv sikkert til rehabiliteringsforløb

  Telefontider:
  Mandag - fredag klokken 8-12
  Læs mere om Kaffehjørnet
  Kilden og Søhuset (Center for Forsorg)
  Langvarig og planlagt bostøtte til socialt udsatte borgere med komplekse problemstillinger
  Trankær Mosevej 25
  8310 Tranbjerg J
  Telefon: 86 29 22 55
  Skriv sikkert til Østervang
  Læs mere om Kilden og Søhuset

  Kontor og Service 
  Øvebane med praktiske opgaver
  Rehabiliteringsforløb
  Nørre Allé 31
  8000 Aarhus C
  Telefon: 86 20 79 79
  Telefon, visitationen: 41 85 85 42
  Skriv sikkert til rehabiliteringsforløb

  Telefontider:
  Mandag - fredag klokken 8-12
  Læs mere om Kontor og Service

  Korsagergården
  Botilbud for voksne med psykiske og sociale problemer, 18-65 år
  Korsagervej 45
  8240 Åbyhøj
  Telefon: 86 15 15 66
  Skriv sikkert til Korsagergården
  Læs mere om Korsagergården

  Kragelund botilbud
  Botilbud til voksne med svære psykiske og sociale udfordringer
  Dybrovej 21
  8270 Højbjerg
  Telefon: 41 87  40 80
  Skriv sikkert til Kragelund
  Læs mere om Kragelund botilbud

  Kragelund (kultur- og kontaktsted)
  Mange forskellige aktivitetsmuligheder for voksne, der har psykiske eller sociale problemstillinger
  Dybrovej 21
  8270 Højbjerg
  Telefon: 87 13 18 48
  Skriv sikkert til Center for Forebyggelse og Rehabilitering

  Åbningstider:
  Mandag klokken 8-15:30
  Tirsdag og torsdag klokken 8-20
  Onsdag klokken 10-15:30
  Fredag klokken 8-14
  Hver søndag er der åbent for brugere klokken 13-16
  Læs mere om Kultur- og Kontaktsted Kragelund

  Mosen-Bækken, Klyngehusene, Skanderborgvej-Søgade-Grundtvigsvej (Center for Forsorg)
  Almene boligforeninger med skæve huse med bostøtte til socialt udsatte borgere
  Trankær Mosevej 25
  8310 Tranbjerg J
  Telefon: 86 29 22 55
  Skriv sikkert til Østervang
  Læs mere om Mosen-Bækken, Klyngehusene, Skanderborgvej-Søgade-Grundtvigsvej

  Mødestedet Gudrunsvej
  Mødested for pensionister og førtidspensionister, der er psykisk sårbare, 35-60 år og har anden etnisk baggrund end dansk.
  Gudrunsvej 80
  8220 Brabrand
  Telefon: 40 22 69 20 / 40 11 45 53
  Skriv sikkert til Center for Forebyggelse og Rehabilitering

  Åbningstider:
  Mandag og onsdag klokken 8:30-15
  Tirsdag, torsdag og fredag klokken 8:30-14

  Telefontider:
  Mandag og onsdag klokken 8:30-17
  Tirsdag, torsdag og fredag klokken 8:30-14
  Læs mere om Mødestedet

  Naapiffik
  Værested primært for grønlændere med sociale problemer
  Spanien 61 A
  8000 Aarhus C
  Telefon: 22 33 69 44
  E-mail: spanien@kkaarhus.dk

  Åbningstider:
  Alle dage klokken 9-16
  Læs mere om Naapiffik, det grønlandske værested

  Projekt Havnen
  Helhedsorienteret støtte og udviklingsindsats til unge hjemløse, 18-29 år
  Nørre Allé 31, 2. sal
  8000 Aarhus C
  Telefon: 51 57 53 10

  Provstebakken
  Botilbud til voksne med svære psykiske og sociale problemer
  Provstebakken 4
  8210 Aarhus V
  Telefon: 89 40 54 13
  Skriv sikkert til Provstebakken
  Læs mere om Provstebakken

  På vej videre
  Gruppetilbud, hvor vi arbejder mod at komme videre med job, uddannelse eller anden beskæftigelse
  Rehabiliteringsforløb
  Nørre Allé 31
  8000 Aarhus C
  Telefon: 86 20 79 79
  Telefon, visitationen: 41 85 85 42
  Skriv sikkert til rehabiliteringsforløb

  Telefontider:
  Mandag - fredag klokken 8-12
  Læs mere om På vej videre

  Raspberry Pi
  Et forløb om kendskab til elektronik og programmering
  Rehabiliteringsforløb
  Nørre Allé 31
  8000 Aarhus C
  Telefon: 86 20 79 79
  Telefon, visitationen: 41 85 85 42
  Skriv sikkert til rehabiliteringsforløb

  Telefontider:
  Mandag - fredag klokken 8-12
  Læs mere om Raspberry Pi

  Rådgivningen, stofbehandling, Rusmiddelcenter Aarhus
  Sumatravej 3
  8000 Aarhus C
  Telefon: 87 13 21 00
  Skriv sikkert til Rådgivningen

  Personlig og telefonisk kontakt:
  Mandag, tirsdag og fredag klokken 9-12
  Torsdag klokken 9-12 og 16-17
  Læs mere om Rådgivningen, stofbehandling

  Sjakservice
  Mobilt arbejdstilbud, som løser opgaver på private og kommunale virksomheder og for privatpersoner.
  Rehabiliteringsforløb
  Nørre Allé 31
  8000 Aarhus C
  Telefon: 86 20 79 79
  Telefonnummer til visitationen: 41 85 85 42
  Skriv sikkert til rehabiliteringsforløb

  Telefontider:
  Mandag - fredag klokken 8-12
  Læs mere om Sjakservice

  Sundhedsklinikken, Rusmiddelcenter Aarhus
  Sundhedsvejledning til voksne, der har et misbrug
  Sumatravej 3
  8000 Aarhus C
  Telefon: 89 40 66 01
  Skriv sikkert til Rusmiddelcenter Aarhus

  Åbningstider:
  Mandag - onsdag og fredag klokken 9-12 og 13-14

  Telefontider:
  Mandag - onsdag og fredag klokken 9-12
  Læs mere om Sundhedsklinikken

  Søndervangen bofællesskab
  Til voksne, der har psykiske og sociale problemer og har brug for længerevarende bostøtte
  Søndervangen 90
  8260 Viby J
  Telefon: 29 29 27 11
  Skriv sikkert til Søndervangen
  Læs mere om Søndervangen bofællesskab

  Team Æresrelaterede konflikter
  Telefon 41 85 40 75
  E-mail: taek@msb.aarhus.dk
  Læs mere om Team Æresrelaterede Konflikter

  Textilværkstedet
  Vi laver syopgaver på bestilling og til salg i værkstedet og på forskellige markeder.
  Rehabiliteringsforløb
  Nørre Allé 31
  8000 Aarhus C
  Telefon: 86 20 79 79
  Telefon, visitationen: 41 85 85 42
  Skriv sikkert til Dagområdet

  Telefontider:
  Mandag - fredag klokken 8-12
  Læs mere om Textilværkstedet

  Tre Ege Forsorgsafdeling og natherbergspladser
  Midlertidigt og akut botilbud til hjemløse, der er fyldt 18 år.
  Årslev Møllevej 15
  8220 Brabrand
  Telefon: 87 13 20 00
  Skriv sikkert til Tre Ege

  Åbningstider:
  Døgnåbent
  Læs mere om Tre EGe Forsorgsafdeling og natherbergspladser

  Tuesten Huse
  Botilbud til voksne, der er 18-65 år og har svære psykiske og sociale problemer.
  Tuestensvej 2
  8381 Mundelstrup
  Telefon: 89 40 11 35
  Skriv sikkert til Tuesten Huse

  Undervisning for voksne med psykisk sårbarhed
  Rehabiliteringsforløb
  Nørre Allé 31
  8000 Aarhus C
  Telefon:  86 20 79 79
  Telefon visitationen: 41 85 85 42
  Skriv sikkert til Dagområdet

  Telefontider:
  Mandag - fredag klokken 8-12
  Læs mere om undervisning for voksne, der er psykisk syge eller sårbar

  Ungeindsatsen Grønnegade
  Midlertidigt forsorgstilbud til unge hjemløse, der er 18-30 år og har sociale problemer.
  Nørre Allé, 3. sal
  8000 Aarhus C
  Kontakt kun efter aftale
  Telefon: 51 57 53 10
  Skriv sikkert til Ungeindsatserne
  Læs mere om Ungeindsatsen Grønnegade

  Ungetilbuddet
  Midlertidigt ophold til unge hjemløse, der har sociale problemer og er 18-24 år
  Malmøgade 7
  8200 Aarhus N
  Telefon: 86 29 22 55
  Skriv sikkert til Ungetilbuddet
  Læs mere om Ungetilbuddet

  Værestedet i Jægergårdsgade
  Jægergårdsgade 107
  8000 Aarhus C
  Telefon: 86 13 62 30
  Skriv sikkert til Center for Mestring

  Åbningstider:
  Mandag - fredag klokken 8:30-21
  Tirsdag lukket klokken 13-16
  Lørdag og søndag klokken 13-21

  Måltiderne:
  Morgenmad klokken 8:30-9:30
  Frokost klokken 12-12:45
  Aftensmad klokken 17:30-18:15
  Læs mere om Værestedet i Jægergårdsgade

  Værkstedet Rørdrumvej
  Beskæftigelse for voksne med psykiske problemer.
  Rørdrumvej 9
  8220 Brabrand
  Telefon: 29 20 44 28
  Skriv sikkert til Dagområdet

  Åbningstider:
  Mandag - torsdag klokken 8-16
  Fredag klokken 8-13
  Læs mere om Værkstedet Rørdrumvej

  Windsor
  Botilbud til voksne, der er 18-65 år og har svære psykiske problemer, særligt spiseforstyrrelser.
  Skolebakken 17
  8000 Aarhus C
  Telefon: 87 13 33 73
  Skriv sikkert til Windsor
  Læs mere om Windsor botilbud


  Sidst opdateret: 21. februar 2024