Gå til hovedindhold
Bredere børnefællesskaber

Bredere børnefællesskaber - bevægelsen er i gang

Vi ved at børn der trives, lærer og udvikler sig i de almene børnefællesskaber, klarer sig bedst i livet. Derfor vil vi med Bredere børnefællesskaber bidrage til at vende udviklingen, så færre børn mistrives og færre har behov for et specialpædagogisk tilbud. Alle børn skal have et lokalt tilbud af høj kvalitet – og børn i udfordringer skal hjælpes tidligere og tættere på deres hverdag. 

24. apr. 2024
 • Læs op

Indhold

  I 2023 afsatte Aarhus Byråd 55 mio. kr. årligt til arbejdet i Børn og Unge med bredere børnefællesskaber. Siden efteråret 2023 har vi arbejdet på højtryk med at skabe de forandringer, der skal gøre en forskel for børn og unge i Aarhus. 

     

  Aarhus Kommunes Børne- og Ungepolitik beskriver dét børnesyn, som vi arbejder ud fra 

  • Børn er mere ens end forskellige  

  • Børn lærer og trives i fællesskaber 

  • Børn er ikke problemet. De viser problemet  

  • Børn gør, hvad de kan. Det er de professionelle, der kan gøre noget andet 

    

  Vi samler kræfterne om at: 

  • Forebygge at børn kommer i mistrivsel  

  • Udvikle et mere praksisnært samarbejde om børnene – mellem forvaltning og dagtilbud, skole og UngiAarhus 

  • Udvikle de professionelles kompetencer i at skabe rammer for bredere børnefællesskaber 

  • Understøtte bevægelsen i ledelse og organisering 

  • Invitere barnets forældre tidligere og tættere ind i samarbejdet 

   

  Fælles faglig synergi 

  I Bredere børnefællesskaber udbreder og udvikler vi det, vi ved og kan fra Stærkere læringsfællesskaber, Kvalitetsarbejdet i dagtilbuddene, Relationel Velfærd og Mellemformer i skolerne.

  Vi skaber et nybrud i samarbejdet om børn i udfordringer. Fokus flyttes fra det enkelte barn til barnets fællesskaber og familiens ønsker og drømme. 

  Ambitionen er at vi skaber en stærk fagprofessionel synergi, som kommer alle børn til gavn. 

    

  Fællesskabet skal i fokus 

  Vi ønsker at skabe trivselsfremmende indsatser for alle børn i klassen/gruppen - fremfor indsatser for ét barn inde i klassen/gruppen. Vi ønsker at kunne nedbringe indsatser for et barn uden for klassen/gruppen mest muligt. 

    

  Vi arbejder med Bredere børnefællesskaber i fire spor 

  • Dagtilbud for alle 

  • Skole for alle 

  • PPR – tidligere indsatser og tættere på praksis 

  • Styrket tværgående samarbejde 

    

  Vi samarbejder i klynger 

  Hver klynge består af en række lokale 0-18 års tilbud: Skoler, dagtilbud og UngiAarhus-tilbud. 

  Hver klynge samarbejder om børnene i de lokale dagtilbud og skoler og fritidstilbud. 

  Klyngerne understøttes lokalt af tværfaglige teams og konsulenter fra forvaltningen og Relationel Velfærd. 

   

  Baggrund  

  Med budgettet for 2022 igangsatte Aarhus Byråd en analyse, som gav os data, viden og dermed nye løsningsmuligheder til at skabe bedre trivsel og fællesskaber for alle børn og unge. 

    

  I 2023 afsatte Aarhus Byråd har afsat 55 mio. kr. årligt til arbejdet i Børn og Unge med bredere børnefællesskaber. I 2023 afsatte Aarhus Byråd har afsat 55 mio. kr. årligt til arbejdet i Børn og Unge med bredere børnefællesskaber.  

   

   

  Sidst opdateret: 25. april 2024