Gå til hovedindhold

Foreninger

På denne side kan du finde puljer som er målrettet foreninger samt info om lokale- og aktivitetstilskud og andre emner relateret til foreningslivet.

 • Læs op

Indhold

  Aktivitetsstøtte til foreningsaktiviteter

  Godkendte folkeoplysende foreninger i Aarhus kommune kan søge aktivitetsstøtte til deres foreningsaktiviteter for børn og unge mellem 3-24 år.

  Anlægspuljen til idræts-, fritids- og outdoorfaciliteter

  Anlægspuljen yder anlægstilskud til idræts-, fritids- og outdoorfaciliteter i Aarhus Kommune.

  Bevæg dig for livet puljen 2023

  Sundhed og Omsorg har afsat en pulje på 150.000 kroner til foreningslivet. Puljen skal støtte op om flere bevægelsesaktiviteter for voksne og seniorer i foreningsfællesskabet.

  Den Lokale Udviklingspulje

  Har du en idé til nyskabende initiativer på fritidsområdet? Så send din ansøgning til Sport & Fritid.

  Ferieaktiviteter

  Aarhus Kommune yder tilskud til sommerferieaktiviteter for byens skolebørn, så de kan være aktive i deres sommerferie. Har din forening en spændende aktivitet at byde ind med?

  Fleksjob

  Står I og mangler hænder i foreningen, den selvejede hal eller beboerhuset? Så har I nu muligheden for at få en fleksjobber tilknyttet, hvor halvdelen af lønudgiften bliver betalt af Sport & Fritid, Aarhus Kommune det første år.

  Fritidspas

  Hvad er Fritidspasordningen? Aarhus Kommunes har nu en permanent fritidspasordning for børn og unge i alderen 3 til 17 år.

  Genopretningspuljen til selvejende idrætshaller

  Genopretningspuljen til selvejende idrætshaller er målrettet de selvejende idrætshaller i Aarhus Kommune. De selvejende idrætsfaciliteter, som kan komme i betragtning til tilskud fra Genopretningspuljen, kontaktes direkte af Sport & Fritid ca. en måned inden ansøgningsfristen. Oplysninger om de kommende ansøgningsfrister samt oplysninger om puljen fremgår på denne side.

  Internationalt Rejselegat

  Aarhus Oliefabriks Fond for Almene Formåls ”Internationale Rejselegat” for børn og unge fra aarhusianske idrætsforeninger.

  Kom med i fællesskabet

  Puljens formål er, at alle aarhusianere får mulighed for at tage aktivt del i kultur- og foreningslivet og dermed bidrager til udviklingen af Aarhus, som en god by for alle. Målgruppen er borgere, som har begrænset kendskab til dansk kultur- og foreningsliv samt til dansk demokrati.

  Lederuddannelse

  Aarhus Kommune yder tilskud til uddannelse af instruktører og ledere til varetagelse af foreningens børne- og ungdomsarbejde.

  Lokaletilskud

  Foreninger der ikke kan få anvist kommunale lokaler har i henhold til folkeoplysningsloven mulighed for at søge om lokaletilskud til leje eller driftsudgifter af egne lokaler eller faciliteter.

  Medlemstilskud for medlemmer med handicap

  Medlemstilskud for medlemmer med handicap er en forsøgsordning for 2024 til og med 2026, og kan ansøges af folkeoplysende foreninger, som har aktiviteter for medlemmer med handicap eller særlige behov.

  Medlemstilskud til ældreidræt for deltagere på 60 år og derover

  Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice samt Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg har besluttet at yde støtte til idrætsforeninger der har aktiviteter for deltagere på 60 år og derover.

  Politiske Ungdomsforeninger

  Byrådet vedtager hvert år, hvilket beløb der skal afsættes til de Politiske Ungdomsforeninger.

  Pulje til ansættelse af foreningsudvikler

  Mangler din forening en foreningsudvikler som kan understøtte og udvikle foreningen? Så ansøg om støtte hertil i puljen til foreningsudvikling.

  Pulje til miljøvenlige tiltag på kunstgræsbaner

  Pulje til miljøvenlige tiltag for at mindske spredning af gummigranulat fra kunstgræsbaner.

  SeniorAktivitetsPuljen

  Foreningstilskud til oprettelse af aktiviteter målrettet seniorer 60+. Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune har i samarbejde med Bevæg dig for Livet - Senior, besluttet at yde støtte til idrætsforeninger der opretter nye aktiviteter for deltagere på 60 år og derover.

  FrirumsPuljen

  Frirumspuljen er en helt ny åben pulje, der inviterer unges egne initiativer indenfor. Det er nemt at søge, og du kan samtidig også få hjælp til at realisere din idé.

  Sidst opdateret: 5. april 2024