Gå til hovedindhold

Budget 2023

Læs mere om Budget 2023 i Aarhus Kommune her.

 • Læs op

Indhold

  30 ud af 31 medlemmer af Aarhus Byråd har indgået forlig om næste års budget. I skyggen af krig, rekordhøj inflation og stramme budgetter har partierne fokuseret på behovet for at holde hånden under de mest udsatte og sårbare grupper, voksne med handicap og børn med vanskeligheder og i mistrivsel. Samlet får de tre områder et løft på 200 mio. kr. årligt.

  Samtidig har forligspartierne valgt at omprioritere gennem en sparerunde senere på året.

  Se reaktioner på forliget nedenfor:

  Budgetforlig 2023 - 2026

  Aarhus kommunes Byråd vedtog den 12. oktober budgettet for 2023-​2026. Budgettet indeholdt en beslutning om, at der i de enkelte afdelinger skal gennemføres besparelser. Magistratsafdelingernes sparekataloger har været i offentlig høring, som sluttede den 24. november. Høringssvarene for de enkelte afdelinger fremgår af nedenstående.

  Høringssvarene for de enkelte afdelinger er opdelt efter, om indsenderen udtaler sig som: Privatperson, Virksomhed, Forening organisation eller bestyrelse, Råd og nævn, Myndighed eller MED-udvalg.

  Magistratsafdelingerne vil i løbet af uge 48 udarbejde overordnede beskrivelser samt statistik i forhold til indhold af høringssvarene.

  Høringssvar vedr. spareforslag i Børn og Unge

  Høringssvar vedr. spareforslag og udviklings- og omstillingsplanen i Sociale Forhold og Beskæftigelse

  Høringssvar vedr. spareforslag i Sundhed og Omsorg

  Høringssvar vedr. spareforslag i Kultur og Borgerservice

  Høringssvar vedr. spareforslag i Teknik og Miljø

  Høringssvar vedr. spareforslag i Borgmesterens Afdeling

  I det omfang de samme høringssvar er fremsendt flere gange, eller der er høringssvar, som skal flyttes til andre afdelinger, kan der i de kommende dage ske mindre ændringer i filerne med høringssvar. 

  Parterne bag budgetforlige mødes den 30. november og den 5. december og drøfter eventuel tilpasninger af spareforslagene på baggrund af høringssvarene. Efterfølgende behandler byrådet en indstilling, hvori de konkrete spareforslag vedtages.

  Hvis Byrådet henviser indstillingen til udvalgsbehandling i økonomiudvalget, vil der være mulighed for foretræde. Det bliver enten den 10. eller 11. januar. Ønske om foretræde sker ved henvendelse til Aarhus Kommunes byrådssekretariat: byraadsservice@ba.aarhus.dk

  Sidst opdateret: 5. oktober 2023