Gå til hovedindhold
Nyheder fra Borgmesterens Afdeling

Budgetforlig 2023: Penge på vej til udbygning af Engdalskolen og Risskov Skole

For at sikre eleverne gode rammer for udvikling, læring og trivsel har det meste af Aarhus Byråd afsat penge til en udvidelse af Engdalskolen og Risskov Skole. De to skoleudbygninger finansieres af en udskydelse af byggeriet af en ny skole på Aarhus Ø

23. sep. 2022
 • Læs op

Indhold

  For at sikre eleverne gode rammer for udvikling, læring og trivsel har det meste af Aarhus Byråd afsat penge til en udvidelse af Engdalskolen og Risskov Skole. De to skoleudbygninger finansieres af en udskydelse af byggeriet af en ny skole på Aarhus Ø.

  Skoleprognosen viser, at Engdalskolen og Risskov Skole i fremtiden vil mangle undervisningslokaler til et stigende antal elever. På Engdalskolen forventes det, at der om fem år vil mangle seks lokaler. Efter 10 år vil det tal være steget til otte undervisningslokaler. På Risskov Skole er eleverne allerede i dag tre undervisningslokaler i underskud. Om 10 år vil de mangle hele 12 lokaler.   

  Derfor er det i forbindelse med budgetforliget blevet besluttet at give 44 mio. kroner til en udbygning af Engdalskolen samt 153 mio. kroner til en udbygning af Risskov Skole.   

  Jeg er meget tilfreds med, at vi nu sender penge til to skoler i Aarhus Kommune, som er pressede på kapaciteten, og som kun bliver endnu mere pressede i fremtiden. Det betyder meget for elevernes muligheder for at lære, udvikle sig og have det godt, at de har plads og rum til at udfolde sig. Og det betyder noget for kvaliteten af undervisningen og for arbejdsmiljøet, at lærerne har mulighed for at skabe gode læringsmiljøer. Det giver vi dem nu,” siger rådmand for Børn og Unge, Thomas Medom.

  Finansieringen af de to skoleudbygninger findes ved at byggeriet af en ny skole på Aarhus Ø udskydes på ubestemt tid. Et anlægsprojekt, der var afsat 286 mio. kroner til i investeringsplanen for 2024-2033. Elevtalsprognoser viser imidlertid, at antallet af elever i midtbyen vil være aftagende i de kommende år, hvorfor der indtil videre ikke bliver behov for skolen.  

  Prognoserne viser, at alle skoler i midtbyen vil have for få elever til at udfylde deres lokaler om ti år. En ny skole på Aarhus Ø risikerer derfor bare at udhule de eksisterende skolers elevgrundlag, og så mener vi, at pengene er bedre brugt på at udbygge Engdalskolen og Risskov Skole, som nu og i fremtiden vil mangle undervisningslokaler til et stigende antal elever,” siger Thomas Medom.  

  Rådmanden understreger samtidig, at der løbende vil blive holdt øje med, om der i fremtiden opstår behov for en skole på Aarhus Ø. Som en del af budgetforliget er det derfor beskrevet, at man senest i 2027 vil revurdere situationen på baggrund af udviklingen i børnetallet og en samlet analyse af skoledækningen i midtbyen.

  Beløbet til byggeriet af den nye skole på Aarhus Ø indeholdt desuden midler til etableringen af idrætsfaglokaler. Som erstatning for idrætsfaglokalerne på skolen, som nu ikke opføres, er det i budgetforliget beskrevet, at der skal etableres idrætsfaciliteter et sted på Aarhus Ø. Pengene til det findes i de afsatte midler til skolebyggeriet i investeringsplanen.  

  Sidst opdateret: 4. september 2023