Gå til hovedindhold

Har du forslag til parkeringsændringer på din private fællesvej?

Bor du på en privat fællesvej, og har du et ønske om parkeringsændringer, som for eksempel opstribning eller privat parkeringskontrol, kan du søge om tilladelse her.

 • Læs op

Indhold

  Hvad er en offentlig vej?

  På offentlige veje (kommuneveje) har kommunen ansvaret for vejenes vedligeholdelse. Det er derfor også Aarhus Kommune, der træffer den endelige beslutning om ønsker til ændringer på de offentlige veje i kommunen.

  Hvad er en privat fællesvej?

  På private fællesveje har vejens grundejere ansvaret for vejens vedligeholdelse. Trafikale ændringer på en privat fællesvej kræver altid tilladelse fra Aarhus Kommune, og vejens grundejere betaler selv for eventuelle ændringer.

  Hvad er en privat vej?

  På private veje har vejens grundejere ansvaret for vejens vedligeholdelse. Private veje er dog i modsætning til private fællesveje ikke underlagt kommunens myndighed. Derfor kan grundejere på en privat vej for egen regning foretage ændringer på vejen uden at søge Aarhus Kommune om tilladelse. 

  Før du går videre, kan du på kortet tjekke om en bestemt vej er offentlig vej (kommunevej), privat fællesvej eller privat vej.

  Her kan du læse, hvordan et vejprojekt på en privat fællesvej forløber fra start til slut. I mange tilfælde anbefaler vi, at du søger hjælp hos en teknisk rådgiver, da det kræver teknisk indsigt at sikre, at projektet overholder gældende vejregler i forhold til udformning, placering, afstand med videre.

  Du kan her finde eksempler på godkendte skilteplaner i Aarhus Kommune for henholdsvis mindre og større projekter.

  Godkendt skilteplan på Marselisborg for et større projekt

  Godkendt skilteplan for Domkirkepladsen for et mellemstort projekt

  Godkendt skilteplan for Odinsvej for et mindre projekt

  Hvad siger loven?

  Trafikale ændringer på en privat fællesvej kræver altid tilladelse fra Aarhus Kommune.

  Se privatvejsloven § 57 

  Hvad koster det?

  Det er gratis at søge kommunen om tilladelse, men vejens grundejere betaler selv for en eventuel rådgiver samt de fysiske ændringer på vejen.

  Hvem vedligeholder det nye?

  På en privat fællesvej er det altid grundejernes ansvar at vedligeholde vejen.

  Samtykke fra naboerne

  Vi anbefaler, at du får samtykke fra de øvrige grundejere på vejen, før du søger. På den måde undgår alle parter at bruge tid på et projekt, som grundejerne ikke er enige om. Du kan få samtykke fra de berørte grundejere på flere måder:

  A. Beslutning på generalforsamling i grundejer-, andels- eller ejerforeningen.

  Vedlæg da følgende i din ansøgning til os:

  - Kopi af foreningens vedtægter og kopi af referat fra generalforsamlingen, hvor det fremgår, at forslaget er godkendt efter vedtægterne. 

  B. Underskriftindsamling i grundejer-, andels- eller ejerforeningen.

  Vedlæg da følgende i din ansøgning til os:

  - Komplet liste med navn og adresse på alle berørte grundejere samt underskrifter, der bekræfter deres samtykke.

  Søg tilladelse til projektet

  Du søger om tilladelse til projektet ved at udfylde ansøgningsformularen nedenfor. Ansøgning forudsætter en skilteplan, hvor det tydeligt fremgår, hvad der er:

  1. Eksisterende skilte og opstribning, som ønskes bevares.

       2. Eksisterende skilte og opstribning, som ønskes nedlagt

       3. Nye skilte og opstribning

       4. Vejbredde

  Al skiltning skal følge og overholde Bekendtgørelse om Vejafmærkning. Se bekendtgørelsen her.

  Det anbefales at søge hjælp hos en teknisk rådgiver, så den udarbejdede skilteplan er korrekt. Se også de to eksempler på korrekte skilteplaner.

  Vi gør opmærksomme på, at ved mangelfuldt materiale vil projektet ikke blive godkendt. Det er derfor vigtigt, at ansøgningen indeholder den nødvendige information, som er nævnt i ovenstående krav, hvis der skal være en sandsynlighed for at projektet godkendes.

  Vi behandler jeres ansøgning

  Når vi har modtaget jeres ansøgning, bliver materialet kvalitetssikret af den ansvarlige hos Aarhus Kommune. Herefter vil projektet blive sagsbehandlet, hvor det blandt andet undersøges om projektet udføres efter vejreglerne.

  Såfremt projektet kan få stor betydning for én eller flere af vejens øvrige grundejere, vil kommunen foretage en partshøring af de berørte grundejere. Herefter vil eventuelle indkomne bemærkninger indgå i sagsbehandlingen.

  Du får svar

  Vi sender et skriftligt svar på din ansøgning. Der kan forventes en sagsbehandlingstid på 10-12 uger, afhængigt af ansøgningens kvalitet og sagens kompleksitet. Komplekse sager løses i dialog med ansøger.

  Får du tilladelse til at gennemføre projektet, står de nærmere betingelser i tilladelsen. Du har selv ansvaret for at indhente tilsagn om udførelse og finansiering hos de vejberettigede.

  Får du afslag, har du mulighed for at klage over beslutningen. Klagevejledning vil være vedlagt et afslag.

  Søg særskilt gravetilladelse

  Inden entreprenørerne går i gang, skal I, jeres rådgiver eller entreprenørerne søge om tilladelse til selve gravearbejdet. Ansøgningen er elektronisk på www.virk.dk.

  Find mere information om gravetilladelser her.

  Færdigmeldingen foregår elektronisk

  Når entreprenørerne er færdige med gravearbejdet, skal de, rådgiverne eller jer selv give kommunen besked. Færdigmeldingen foregår elektronisk på www.virk.dk.

  Giv os besked, når det nye står klar

  Når entreprenørerne er helt færdige, giver de, rådgiverne eller jer selv besked til den medarbejder i Aarhus Kommune, der udstedte tilladelsen til vejændringen. Husk at vedlægge dokumentation for det udførte arbejde, såkaldt ’som udført tegninger’. Så ved vi, at hele arbejdet er bragt til ende, og det nye vejudstyr mv. er på plads.

  Informationerne bliver lagt i kommunens digitale kortsystem, så man fremover kan se vejens forløb, fortovsbredder, skilte, parkeringsarealer mv.

  Oprettelse af privat parkeringskontrol

  Vi anbefaler følgende proces for ansøgningen for oprettelse af privat parkeringskontrol:

  1. Kontakt et privat parkeringsselskab og få hjælp af dem til at lave en plan for, hvordan den private skiltning skal se ud for, at de kan håndhæve dem.
  2. Udarbejd en skilteplan. Her kan det være en god idé at få hjælp af et privat firma for at udarbejde en gyldig skilteplan.
  3. Indhent dokumentation på, at alle tilstødende grundejere til vejen/området godkender forslaget.
  4. Send materialet fra punkt 1, 2 og 3 til parkeringsaendring@aarhus.dk
  5. Sagen vil da blive sendt til en færdselsmøde, hvor den skal godkendes af Vejmyndigheden og Politiet.
  6. Når sagen er blevet godkendt/afvist, vil ansøger modtage svar herom.

  Hvis der allerede er parkeringsskiltning i området, skal dette også fremgå af skilteplanen. Gør det tydeligt, hvad der er "gammel skiltning", samt hvad der er "ny skiltning".

  Her finder du en vejledning til ansøgning om etablering af ladestandere på private fællesveje

  Vejledning om etablering af ladestander

   

  Formular til forslag til parkeringsændring

  Vær opmærksom på: For at gøre det nemmere for os at forstå den trafikale udfordring, som dit forslag belyser, skal nedenstående formular udfyldes så udførligt som muligt.  

  Formular til forslag til parkeringsændring

  Ansøgers adresse

  Ansøgers telefonnummer

  På hvilken adresse foreslås ændringen?

  I hvilket postnummer og hvilken by foreslås ændringen?

  Beskriv detaljeret projektets formål og de trafikale ændringer, der følger af projektet.

  Ansøgning forudsætter en målfast tegning, som viser de nuværende forhold og de ønskede ændringer. Filerne skal være PDF- eller Word-filer. Hvis du uploader flere filer, skal de markeres og uploades på én gang.

  Her kan du uploade dokumenter, der viser samtykke fra de berørte grundejere samt andet brugbart materiale, der gør det nemmere for os at behandle ansøgningen. Hvis du uploader flere filer, skal de markeres og uploades på én gang.

  Fakta: Sådan behandler vi dine persondata

  I forbindelse med databehandlingen af det du har udfyldt i ovenstående formular, skal vi jf. Databeskyttelsesforordningen informere dig om en række detaljer i vores håndtering af dine oplysninger og oplyse dig om dine rettigheder i den forbindelse.

  Hvad indhenter vi og hvorfor?

  Vi behandler personoplysninger om dig i form af:

  • Navn
  • Adresse og e-mailadresse
  • Telefonnummer

  Vores behandling af personoplysningerne sker på baggrund af Databeskyttelseslovens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke).

  Oplysningerne i elektronisk form er fysisk opbevaret sikkert hos vores leverandører. Oplysningerne bliver også behandlet hos vores leverandører.

  Du kan få slettet din henvendelse

  Du har ret til at anmode om indsigt i oplysningerne vi har om dig.

  Du har ret til at anmode om berigtigelse eller sletning af oplysningerne.

  Det samtykke du har givet, kan til en hver tid trækkes tilbage.

  Hvem bruger dine oplysninger?

  Den dataansvarlige er:

  Parkering
  Teknik og Miljø
  Karen Blixens Boulevard 7
  8220 Brabrand

  Har du spørgsmål i forbindelse med Aarhus Kommunes behandlinger af dine oplysninger, så kan du også kontakte Aarhus Kommunes databeskyttelsesrådgiver på mail databeskyttelsesraadgiver@aarhus.dk.

  Du skal slutteligt vide, at det er muligt at klage til Datatilsynet over behandlingen af personoplysningerne.

  Sidst opdateret: 16. april 2024