Gå til hovedindhold

Ønsker du fartdæmpning på offentlig vej?

Der etableres som udgangspunkt ikke fartdæmpende foranstaltninger på fordelingsveje og gennemfartsveje. Dette skyldes, at fordelingsveje og gennemfartsveje generelt er karakteriseret ved høj trafikintensitet og god fremkommelighed.

 • Læs op

Indhold

  Offentlige veje drives af kommunen, som betaler for vejenes vedligeholdelse og sørger for, at de er i forsvarlig stand. Det er derfor også kommunen, der træffer den endelige beslutning om eventuelle ændringer på de offentlige veje, men du kan som borger komme med forslag til forbedringer.

  Følgende elementer indgår i vurderingen af behovet for fartdæmpende foranstaltninger:

  • Årsdøgntrafik på 800 og derover
  • Gennemsnitshastigheden overstiger den tilladte hastighed med 10 %
  • 85% af den kørende trafik overstiger den tilladte hastighed med 20 %
  • Vejen er enten lokalvej, primær trafikvej eller sekundær trafikvej
  • Vejens funktion tillader etablering af fartdæmpende foranstaltninger

  Disse faktorer er vejledende, da der altid vil ligge en faglig og individuel vurdering bag enhver strækning, hvor der ønskes fartdæmpende foranstaltninger. Det tages med i betragtningen, om der er tale om en skolevej, om der er fortov og cykelsti, om vejen har direkte udkørsler fra enkeltejendomme, hvilket type område det er, om der er signalregulering eller en anden krydsningsforanstaltning, oversigtsforhold samt vejens udformning mv.

  Sidst opdateret: 11. oktober 2023