Gå til hovedindhold

Ønsker du ændringer på din private fællesvej?

Vil du lave noget om på dit fortov, din sti eller vej? Så skal du have tilladelse til ændringen hos kommunen. Ændringer kan f.eks. være beplantning, fartdæmpning, parkeringsændringer, stibomme, fjernelse af et fortov eller forskønnelse af vejen.

 • Læs op

Indhold

  Det er gratis at søge tilladelse til ændringer hos kommunen. Som ansøger betaler og står du selv for resten, dvs. både at få lavet de nødvendige tekniske tegninger og få etableret de fysiske ændringer på vejen.

  Vejprojektet må først igangsættes, når kommunen har givet tilladelse.

  Det er altid en god ide at sørge for, at de omkringboende er enige om at ændre på vejforholdene. Derfor anbefaler vi, at du får accept fra dine naboer, inden du sender ansøgningen til kommunen.

  Hvis du ønsker parkeringsændringer, kan du læse videre her.

  Hvilke krav stiller vi?

  For at kunne vurdere din ansøgning, har vi brug for en tegning, der viser de eksisterende forhold samt de ændringer, du ønsker at foretage. I nogle tilfælde er ændringerne så enkle, at du selv kan lave en tegning eller et skærmprint. I andre tilfælde er ændringerne mere omfattende, og da kan det være en god idé at få en teknisk rådgiver til at hjælpe med ansøgningen. Det kan f.eks. være en vejingeniør, landskabsarkitekt eller entreprenør.

  Det er altid en god ide at sørge for, at de omkringboende er enige om at ændre på vejforholdene. Derfor anbefaler vi, at du får accept fra dine naboer, grundejerforening, vejlaug eller lignende, inden du sender ansøgningen til kommunen.

  Ofte foretager kommunen en partshøring, før vi giver tilladelse til et vejprojekt.

  Kommunen sørger for at få accept fra øvrige myndigheder, herunder politiet.

  Inden entreprenøren går i gang med at grave, skal du søge om tilladelse til gravearbejdet. Det kan du læse mere om på Skal du bruge en gravetilladelse? (aarhus.dk)

  Når gravearbejdet er færdigt, skal du færdigmelde det på www.virk.dk

  På en privat fællesvej har de tilstødende grundejere ansvar for at vedligeholde det nye.

  På offentlige veje (kommuneveje) har kommunen ansvaret for, at vejen er i orden. Det er derfor også Aarhus Kommune, der beslutter, om der skal ske ændringer på de offentlige veje.

  På private fællesveje har vejens grundejere ansvaret for vejen. Ændringer på en privat fællesvej kræver altid tilladelse fra Aarhus Kommune, og vejens grundejere betaler selv for ændringerne.

  På private veje har vejen og boligerne samme ejer. Derfor skal du kontakte vejens ejer, hvis du ønsker ændringer. 

  På kortet kan du se, om din vej er en offentlig vej (kommunevej), en privat fællesvej eller en privat vej. Virker kortet ikke, kan du prøve at genstarte siden eller trykke F11.

  Ansøg om ændringer på din vej eller sti ved at udfylde ansøgningsskemaet nedenfor. Husk at vedlægge tegninger, der viser, hvordan din vej ser ud nu, samt hvilke ændringer, du søger om at foretage.

  Grundlaget for at udforme veje er Vejdirektoratets vejregler. Dem kan du læse her Vejregler.dk - Vejdirektoratets vejregler. Når vi behandler dit projekt, kigger vi på, om anbefalingerne i vejreglerne er fulgt.

  Din ansøgning skal indeholde en tegning, et luftfoto, en oversigtsplan eller lignende, som tydeligt viser, hvor og hvilke ændringer der ønskes foretaget. Det kan for eksempel være nøjagtig placering af bump, skilte, nye træer, brønde, afmærkning på vejen, indkørsler eller andet, som kan være relevant for ændringen.

  Tegningen må meget gerne være målfast – alternativt skal du skrive mål på tegningen, så vi kan se vejbredde, afstande mellem bump, placering af skilte og lignende. Du må også gerne vedlægge fotos eller tekniske specifikationer, der beskriver de bump, stibomme, pullerter, skilte eller andet, du ønsker at bruge.

  Det kan kræve teknisk indsigt at udarbejde materialet. I sådanne tilfælde kan det være en god idé at få en teknisk rådgiver til at hjælpe med ansøgningen. Det kan f.eks. være en vejingeniør, landskabsarkitekt eller entreprenør.

  Det er altid en god ide at sørge for, at de omkringboende er enige om at ændre på vejforholdene. Derfor anbefaler vi, at du får accept fra dine naboer, grundejerforening, vejlaug eller lignende, inden du sender ansøgningen til kommunen. Derudover skal vejmatriklens ejer altid spørges.

  Vejændringer kræver altid politiets tilladelse. Den sørger kommunen for.

  Når vi har modtaget din ansøgning, sender vi dig en skriftlig bekræftelse. Hvis vi har brug for yderligere materiale, kontakter vi dig. Når materialet er fyldestgørende, skal din ansøgning godkendes af Østjyllands Politi på et færdselsmøde. Det sørger kommunen for.

  Det tager normalt 6-8 uger at behandle din ansøgning, men hvis materialet kræver tilretning, må du forvente en længere behandlingstid.

  Hvis dit projekt bliver godkendt, sker dette på baggrund af Privatvejsloven §§56-57 Privatvejsloven (retsinformation.dk). Dette kaldes en offentligretlig tilladelse. Det betyder, at der ikke er noget færdselsmæssigt eller vejteknisk til hinder for, at I kan lave det. Hvis I ikke er enige om, hvad der skal laves, er det privatretligt mellem beboerne og skal afklares udenom kommunen. 

  Når vi har taget stilling til din ansøgning, modtager du et skriftligt svar. Du har mulighed for at klage over kommunens afgørelse.

  Ansøg om ændringer til vejprojekt

  Fakta: Sådan behandler vi dine personoplysninger

  I forbindelse med databehandlingen af det, du har udfyldt i ovenstående formular, skal vi jf. Databeskyttelsesforordningen informere dig om en række detaljer i vores håndtering af dine oplysninger og oplyse dig om dine rettigheder i den forbindelse.

  Hvad indhenter vi og hvorfor?

  Vi behandler personoplysninger om dig i form af:

  • Navn
  • Adresse, e-mailadresse og telefonnummer

  Vores behandling af personoplysningerne sker på baggrund af Databeskyttelseslovens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke).

  Oplysningerne i elektronisk form er fysisk opbevaret sikkert hos vores leverandører. Oplysningerne bliver også behandlet hos vores leverandører.

  Du kan få slettet din henvendelse

  Du har ret til at anmode om indsigt i oplysningerne, vi har om dig.

  Du har ret til at anmode om berigtigelse eller sletning af oplysningerne.

  Det samtykke du har givet, kan til en hver tid trækkes tilbage.

  Hvem anvender dine oplysninger?

  Den dataansvarlige er:

  Byrum
  Teknik og Miljø
  Aarhus Kommune
  Karen Blixens Boulevard 7
  8220 Brabrand

  Telefon: 8940 4400
  E-mail: anlaeg@mtm.aarhus.dk

  Har du spørgsmål i forbindelse med Aarhus Kommunes behandlinger af dine oplysninger, så kan du også kontakte Aarhus Kommunes databeskyttelsesrådgiver på mail databeskyttelsesraadgiver@aarhus.dk.

  Du skal slutteligt vide, at det er muligt at klage til Datatilsynet over behandlingen af personoplysningerne.

  Sidst opdateret: 3. juli 2024