Gå til hovedindhold

Voksne med handicap

Er du voksen, og har du et fysisk eller psykisk handicap, er der forskellige tilbud om hjælp og støtte. Du kan også finde tilbud, hvis du er pårørende til en voksen person med fysisk eller psykisk handicap.

 • Læs op

Indhold

  Tilbuddene yder dig støtte til at få den bedst mulige trivsel ud fra dine egne forudsætninger og behov. Tilbuddene kan også være hjælp til din familie.

  Vores hjælp og støtte er helhedsorienteret og sigter mod, at borgerne kan leve en aktiv og selvstændig tilværelse med udfoldelse af muligheder og kreativitet sammen med det fysiske eller psykiske handicap.

  Hvor skal du henvende dig?

  Er du 30 år eller mere, kan Rådgivning og Visitation Voksne henvise dig til fx aktivitets-, uddannelses- eller botilbud, eller hjælpe dig videre til andre støttemuligheder.

  Er du 18-29 år, kan Ungecentret henvise dig til aktivitets-, uddannelses- eller botilbud.

  Medborgerguide

  Voksne med handicap kan få hjælp fra en medborger-guide. Medborger-guiden kan hjælpe dig med at få klarhed over, hvad der er vigtigst i dit liv lige nu og med at nå udvalgte mål.

  Personlig og praktisk hjælp (BPA)

  Du kan søge om omfattende personlig og praktisk hjælp, hvis du har et betydeligt og varigt fysisk eller psykisk handicap og deltager i mange aktiviteter.

  SORAS samværstilbud

  Et tilbud til dig, der gerne vil være en del af et fællesskab med andre, der også har en autisme spektrum forstyrrelse.

  Botilbud og bofællesskaber for voksne med handicap

  Vi har en række botilbud og bofællesskaber med døgndækning og uden døgndækning for voksne med forskellig handicap.

  Bostøtte til voksne med handicap

  Hvis du er fyldt 18 år, har handicap eller psykiske og sociale problemer som fx misbrug, kan du få socialpædagogisk støtte til selv at kunne klare praktiske opgaver i dit hjem og forbedre din livskvalitet.

  Uddannelse til voksne med handicap

  Vi tilbyder undervisning for unge og voksne med handicap eller særlige behov. Vi har også driftsoverenskomst med forskellige oplysningsforbund vedrørende kompenserende undervisning for unge og voksne.

  Kørsel

  Her kan du læse om støtte til kørsel, hvis du ikke kan benytte den kollektive trafik.

  Ledsagelse til børn, unge og voksne med handicap

  Du kan søge om ledsagelse, når du eller dit barn ikke kan færdes alene uden for hjemmet på grund af betydeligt og varigt fysisk eller psykisk handicap.

  Økonomi for voksne med handicap

  Du kan søge om dækning af merudgifter, førtidspension, hvis du ikke kan arbejde, eller tilskud til dækning af udgifter i forbindelse med ledsagelse. Her på siden kan du læse om merudgifter. Nederst på siden er der links til info om førtidspension og ledsagelse.

  Leder du efter en fritidsaktivitet?

  Tjek Specialsport Aarhus Guiden

  Oversigt over tilbud

  Du kan hente en oversigt over tilbud til voksne med handicap.

  Sidst opdateret: 26. januar 2024

  Dokumenter