Gå til hovedindhold

Styrkelse af samarbejdet med pårørende til voksne med handicap

I Voksne, Job og Handicap lægger vi stor vægt på et godt og tillidsfuldt samarbejde med pårørende til beboere og brugere på vores tilbud. Et godt samarbejde kan netop være med til at understøtte borgernes trivsel, udvikling og mestring i hverdagen. Borgerne er udgangspunkt for samarbejdet.

 • Læs op

Indhold

  I 2021-2022 iværksætter vi en række initiativer for at styrke samarbejdet med pårørende. Dem kan du læse mere om i pjecen ”initiativer til at styrke pårørendesamarbejdet i Voksne, Job og Handicap”.
  På denne hjemmeside vil vi løbende lægge materiale op for initiativerne til at styrke samarbejdet med pårørende.

  Hvem har været med i udviklingen af initiativer til at styrke pårørendesamarbejdet?

  Pårørendesamarbejde udvikles ikke uden pårørende. Derfor har det været et centralt element at inddrage pårørende i processen. Indledningsvist har vi drøftet processen for styrkelse af pårørendesamarbejdet med LEV Aarhus og autismeforeningen. De var med til at pege på relevante fokusområder.

  Lige fra start har vi ønsket at sætte fokus på samskabelse og de redskaber og relationer, der kan udvikles i samarbejde med pårørende, både generelt og i de enkelte afdelinger. Vi har nedsat en følgegruppe, der skal være med til at udvikle indsatser og følge udviklingen af pårørendesamarbejdet.

  Følgegruppen består af repræsentanter fra:

  • Autismeforeningen
  • LEV
  • Senhjerneskadeforeningen
  • Borgergruppen for Byrådsforslag om Pårørenderåd
  • Medarbejdere og ledere i Voksne, Job og Handicap.

   

   

  Vores kodeks for samarbejdet med pårørende

  Samarbejdet med pårørende er en vigtig del af arbejdet. Et godt samarbejde med pårørende giver mulighed for at skabe bedre rammer for borgernes liv, og understøtte borgernes trivsel, udvikling og mestring i hverdagen.