Gå til hovedindhold

Medborgerguide

Voksne med handicap kan få hjælp fra en medborger-guide. Medborger-guiden kan hjælpe dig med at få klarhed over, hvad der er vigtigst i dit liv lige nu og med at nå udvalgte mål.

 • Læs op

Indhold

  Hjælpen kan fx være afklarende og støttende samtaler og bisidder-funktion til møder. Hjælpen kan også være praktisk, i form af bustræning, IT-support, struktur-opgaver og støtte til læsning. Og de kan ledsage til aktiviteter, hjælpe med indkøb, støtte op om sociale tiltag og udføre lette håndværksmæssige opgaver.

  Medborger-guider kan yde forskellige former for støtte i kortere eller længere forløb. Ofte varer et Medborger-guide forløb ikke mere end 6 måneder.

  Hvad er en medborger-guide?

  Medborger-guiderne er borgere, der har lyst til at hjælpe andre, og som er særligt udvalgt og uddannet hertil. De er alle modtagere eller har modtaget støtte fra kommunen. De har på egen krop erfaringer med at være en del af det kommunale system, og har overkommet nogle af de udfordringer, der er forbundet med deres individuelle vanskeligheder og handicap. Disse erfaringer bruger de nu til at hjælpe andre. Medborger-guiderne arbejder som frivillige og udfører midlertidige opgaver sammen med borgerne ud fra princippet om ’Hjælp til selvhjælp’, dvs at borgeren de hjælper selv er aktiv sammen med Medborger-guiden.

  Hvordan får du en Medborger-guide?

  • Du kan tale med din bostøtte eller kontaktperson om, hvad du gerne vil have støtte til af en Medborger-guide, eller du kan kontakte vores koordinator direkte.
  • Du indkaldes herefter til et møde med vores koordinator.

  Ved samtalen spørger vi ind til, hvad du præcist ønsker at få hjælp til, hvad dine interesser er, og hvordan din hverdag fungerer. Derefter bliver du indbudt til et matchmøde med en Medborger-guide og vores koordinator. Du er velkommen til at tage din kontaktperson eller en pårørende med til samtalen.

  Matcher du og Medborger-guiden godt, aftaler vi nærmere om hvornår, og hvordan I kan mødes, og hvordan rammerne for jeres samarbejde skal være. Vi følger løbende op på samarbejdet. Det er koordinator og evt. din kontaktperson, der følger op.

  Hvilke kriterier skal en Medborger-guide kunne opfylde?

  En medborger-guide:

  • skal bo i Aarhus kommune, og modtager eller har modtaget støtte herfra
  • har grundlæggende sociale kompetencer
  • skal være relativt afklaret omkring sig selv (selvindsigt) og sine kompetencer, og kan bruge sine erfaringer til støtte for andre
  • har en vis modenhed og livserfaring.
  • kan tilsidesætte egne ønsker og behov.
  • har et forståeligt sprog
  • kan transporterende sig selv
  • har en ren straffeattest.
  Sidst opdateret: 26. januar 2024