Gå til hovedindhold

Botilbud og bofællesskaber for voksne med handicap

Vi har en række botilbud og bofællesskaber med døgndækning og uden døgndækning for voksne med forskellig handicap.

 • Læs op

Indhold

  Vores botilbud og bofællesskaber støtter beboerne i at leve et så selvstændigt og ligeværdigt liv som muligt. Med udgangspunkt i beboernes individuelle behov og ressourcer, tilrettelægger vi en hverdag præget af tryghed, nærhed, udfordringer og oplevelser. Vi støtter det sociale liv mellem beboerne med forskellige aktiviteter.

  Sammen med borger og eventuelt pårørende afklarer vi, hvilken boform, der passer bedst.

  Personalet og den enkelte beboer udarbejder sammen en konkret delhandleplan efter Servicelovens § 141. I delhandleplanen beskrives beboerens vanskeligheder, ressourcer, ønsker og mål, og det sammenholdes med de muligheder og begrænsninger der ligger i botilbuddet, i netværket og det omgivende samfund. Ud fra dette tilrettelægger vi den individuelle støtte.

  Vores støtte omfatter:

  • Individuel støtte i eget hjem med den enkeltes behov i fokus
  • Støtte til det sociale samvær beboerne imellem
  • Koordinere tværfaglig indsats mellem diverse samarbejdspartnere
  • Understøttelse af den enkelte beboers sociale relationer (netværk og  pårørende)
  • Understøtte beboerens aktive deltagelse og inklusion i samfundet.

  Hjælp til ændring i egen bolig

  Du kan også få hjælp til ændringer i din bolig, hvis det er nødvendigt på grund af dit handicap. Fink link nederst på siden.


  Sådan får du adgang til vores botilbud og bofællesskaber

  Hvis du er 30 år eller mere, kan Rådgivning og Visitation Voksne henvise dig til tilbuddene.

  Hvis du er 18-29 år, kan Ungecentret henvise dig til tilbuddene.

  Botilbud og bofællesskaber til voksne med udviklingshæmning

  Botilbud og bofællesskaber til voksne med udviklingshæmning.

  Botilbud til voksne med udviklingsforstyrrelser

  Botilbud til voksne med udviklingsforstyrrelser, som fx autisme, psykisk udviklingshæmning og andre komplekse problemstillinger som fx domsanbringelse.

  Botilbud og bofællesskaber til voksne med hjerneskade

  Bofællesskab og døgntilbud til voksne, der har fået en hjerneskade.

  Botilbud og bofællesskaber til voksne med fysisk handicap

  Beskyttede boliger, bofællesskaber og andre døgntilbud til voksne med fysisk handicap.